Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xd TL 1:500 khu vực đất dự trữ ven sông phía Bắc Khu E- khu DC nam cầu Cẩm Lệ (27/12/2017)
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xd TL 1:500 khu vực đất dự trữ ven sông phía Bắc Khu E- khu ...
PD tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết TL 1:500 sử dụng đất tuyến đường HP-HK (27/12/2017)
Phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết TL 1:500 sử dụng đất tuyến đường HP-HK (Tả...
Về địa điểm quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (19/04/2017)
Về địa điểm quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵ...
Quy hoạch sắp xếp và hỗ trợ tiểu thương đưa kiot Khu A chợ Túy Loan vào hoạt động (21/02/2017)
Quy hoạch sắp xếp và hỗ trợ tiểu thương đưa kiot Khu A chợ Túy Loan vào hoạt động 
Ban hành phương án Quy hoạch, bố trí Kiôt, sạp và huy động vốn công trình chợ Lê Trạch (21/02/2017)
Ban hành phương án Quy hoạch, bố trí Kiôt, sạp và huy động vốn công trình chợ Lê Trạch 
Phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1:500 khu giết mổ tập trung tại xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang (21/02/2017)
Phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1:500 khu giết mổ tập trung tại xã Hòa Sơn, ...
Về việc phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết TL 1/500 khu du lịch sinh thái Dốc Kiền (11/03/2016)
Về việc phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết TL 1/500 khu du lịch sinh thái Dốc Kiền
Về việc phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết TL 1/500 khu di tích Đồi Trung Sơn (11/03/2016)
Về việc phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết TL 1/500 khu di tích Đồi Trung Sơn
Tổng mặt bằng chi tiết xây dựng lò giết mổ tập trung xã Hòa Sơn, Hòa NInh (09/03/2016)
Tổng mặt bằng chi tiết xây dựng lò giết mổ tập trung xã Hòa Sơn, Hòa NInh
Đề án nông nghiệp UDCNC giai đoạn 2016-2020 (24/02/2016)
Đề án nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông ...
ĐỀ ÁN MÔI TRƯỜNG 2013-2020 2003 (24/02/2016)
Đề án môi trường 2013 - 2020: Tải về
ĐỀ ÁN XÂY DỰNG HUYỆN HÒA VANG ĐẠT CHUẨN HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2015 (24/02/2016)
Đề án xây dựng huyện Hòa Vang đạt chuẩn Nông Thôn Mới 2015 : Tải về

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 3 6 3 6 9 3 7 7
Hôm nay: 4.074
Hôm qua: 4.302
Tuần này: 8.376
Tháng này: 83.873
Tổng cộng: 36.369.377