Dự án đầu tư Dự án đầu tư

Tên dự án
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại dự án
Loại hình tài trợ Tình trạng

STT Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình trạng
1 Trường MN số 2 Hòa Tiến - thôn La Bông 43 01/12/2015 01/06/2016 7.958.000.000 Đang triển khai
2 Trường MN Hòa Phong 43 02/12/2015 10/04/2016 7.624.000.000 Đang triển khai
3 Trường MN Hòa Ninh 43 22/10/2015 30/03/2016 6.364.000.000 Đang triển khai
4 Trường MN Hòa Liên - khu TĐC Hòa Liên 4 43 05/11/2015 17/03/2016 10.960.856.000 Đang triển khai
5 Trường TH số 1 Hòa Khương (phần mở rộng) 43 05/11/2015 12/03/2016 Đang triển khai
6 Yến Nê đi Bắc An (giai đoạn 4) 43 23/09/2015 01/03/2016 5.000.000.000 Đã hoàn tất
7 Phước Hưng đi Phước Thuận (giai đoạn 2) 43 01/10/2015 28/02/2016 4.200.000.000 Đã hoàn tất
8 Phước Hưng đi Phước Thuận (giai đoạn 1) 43 01/10/2015 28/02/2016 4.260.000.000 Đã hoàn tất
9 Yến Nê đi Bắc An (giai đoạn 5) 43 16/09/2015 23/02/2016 5.000.000.000 Đã hoàn tất
10 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên thôn ĐT 601 -vùng canh chuyên hoa 43 26/10/2015 11/01/2016 900.000.000 Đã hoàn tất

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 3 7 4 5 0 3 3 5
Hôm nay: 1.010
Hôm qua: 1.556
Tuần này: 4.348
Tháng này: 34.268
Tổng cộng: 37.450.335