Dự án đầu tư Dự án đầu tư

Tên dự án
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại dự án
Loại hình tài trợ Tình trạng

STT Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình trạng
1 Mở rộng vùng hoa Vân Dương Văn hóa 01/01/2018 31/12/2018 550.000.000 Đã hoàn tất
2 Nâng cấp mở rộng tuyến đường từ Gò Đá (thôn Hương Lam, xã Hòa Khương) đi kho dự trữ Quốc gia (thôn Cẩm Toại Trung, xã hòa Phong Giao Thông 02/03/2018 31/12/2018 1.438.000.000 Đã hoàn tất
3 Đường từ chù Hòa Nhơn vào mỏ đá Phước Thuận Giao Thông 15/03/2018 31/12/2018 5.680.000.000 Đã hoàn tất
4 Tuyến Quốc lộ 14G đi Hồ Chình Giao Thông 01/01/2018 31/12/2018 1.875.000.000 Đã hoàn tất
5 Trường Tiểu học Lâm Quang Thự Trường học 20/05/2018 02/09/2018 807.000.000 Đã hoàn tất
6 Chợ lệ Trach Công trình Xây dựng 15/07/2018 31/12/2018 2.000.000.000 Đã hoàn tất
7 Khu căn cứ cách mạng huyện ủy Văn hóa 15/06/2018 30/12/2018 581.000.000 12
8 Cầu Diêu Phong Giao Thông 28/03/2018 26/10/2020 174.000.000 12
9 Đường giao thông thôn Khương Mỹ đi thôn An Châu Giao Thông 15/03/2018 31/12/2019 2.252.000.000 Đã hoàn tất
10 Trường MN số 2 Hòa Tiến - thôn La Bông 43 01/12/2015 01/06/2016 7.958.000.000 Đang triển khai

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 4 5 7 2 7 4 0 3
Hôm nay: 1.422
Hôm qua: 2.930
Tuần này: 1.422
Tháng này: 33.014
Tổng cộng: 45.727.403