Danh sách chốt các doanh nghiệp tham gia phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp tại sàn giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ việc làm TPĐN, ngày 15/6/2019, tại Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, số 71 Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. (12/06/2019)
Danh sách chốt các doanh nghiệp tham gia phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp tại sàn giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ việc làm TPĐN, ngày 15/6/2019, tại Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, số 71 Ngũ Hà...
Tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ Việc làm TPĐN, ngày 17/5/2019, tại địa điểm 21 Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng (16/05/2019)
Tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ Việc làm TPĐN, ngày 17/5/2019, tại địa điểm 21 Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng (Tải về xem nội dung)
Danh sách các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Đà Nẵng, ngày 15/2/2019, tại 21 Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng. (15/02/2019)
Danh sách các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Đà Nẵng, ngày 15/2/2019, tại 21 Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng.(Tải về xem nội du...
Danh sách các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Đà Nẵng, ngày 18/1/2019, tại 657 Trường Chinh, thành phố Đà Nẵng (17/01/2019)
Danh sách các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Đà Nẵng, ngày 18/1/2019, tại 657 Trường Chinh, thành phố Đà Nẵng (Tải về xem nội dung...
Danh sách các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Đà Nẵng, ngày 11/1/2019, tại 278 Âu Cơ, thành phố Đà Nẵng. (10/01/2019)
Danh sách các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Đà Nẵng, ngày 11/1/2019, tại 278 Âu Cơ, thành phố Đà Nẵng.(Tải về xem nội dung)
Danh sách các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Đà Nẵng, ngày 04/1/2019, tại 657 Trường Chinh, thành phố Đà Nẵng (04/01/2019)
Danh sách các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Đà Nẵng, ngày 04/1/2019, tại 657 Trường Chinh, thành phố Đà Nẵng. 
Thông báo danh sách các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Đà Nẵng, ngày 21/12/2018, tại 657 Trường Chinh, thành phố Đà Nẵng. (20/12/2018)
Thông báo danh sách các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Đà Nẵng, ngày 21/12/2018, tại 657 Trường Chinh, thành phố Đà Nẵng. (Tải về ...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 4 5 7 2 7 3 6 4
Hôm nay: 1.383
Hôm qua: 2.930
Tuần này: 1.383
Tháng này: 32.975
Tổng cộng: 45.727.364