Danh sách các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Đà Nẵng, ngày 15/2/2019, tại 21 Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng. (15/02/2019)
Danh sách các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Đà Nẵng, ngày 15/2/2019, tại 21 Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng.(Tải về xem nội du...
Danh sách các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Đà Nẵng, ngày 18/1/2019, tại 657 Trường Chinh, thành phố Đà Nẵng (17/01/2019)
Danh sách các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Đà Nẵng, ngày 18/1/2019, tại 657 Trường Chinh, thành phố Đà Nẵng (Tải về xem nội dung...
Danh sách các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Đà Nẵng, ngày 11/1/2019, tại 278 Âu Cơ, thành phố Đà Nẵng. (10/01/2019)
Danh sách các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Đà Nẵng, ngày 11/1/2019, tại 278 Âu Cơ, thành phố Đà Nẵng.(Tải về xem nội dung)
Danh sách các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Đà Nẵng, ngày 04/1/2019, tại 657 Trường Chinh, thành phố Đà Nẵng (04/01/2019)
Danh sách các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Đà Nẵng, ngày 04/1/2019, tại 657 Trường Chinh, thành phố Đà Nẵng. 
Thông báo danh sách các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Đà Nẵng, ngày 21/12/2018, tại 657 Trường Chinh, thành phố Đà Nẵng. (20/12/2018)
Thông báo danh sách các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Đà Nẵng, ngày 21/12/2018, tại 657 Trường Chinh, thành phố Đà Nẵng. (Tải về ...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 3 7 4 5 0 3 5 7
Hôm nay: 1.032
Hôm qua: 1.556
Tuần này: 4.370
Tháng này: 34.290
Tổng cộng: 37.450.357