Thông báo Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện Hòa Vang (22/04/2022)
Thông báo Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện Hòa Vang, xem chí tiết tạ...
Thông báo người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí (07/08/2019)
Thông báo người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của UBND huyện Hòa Vang, xem chi tiết tại đâ...
UBND huyện Hòa Vang thông báo về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (04/06/2019)
UBND huyện Hòa Vang thông báo về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, xem chi tiết tại...
Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn huyện Hòa Vang (02/02/2016)
Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn huyện Hòa Vang

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 4 5 7 2 7 2 3 8
Hôm nay: 1.257
Hôm qua: 2.930
Tuần này: 1.257
Tháng này: 32.849
Tổng cộng: 45.727.238