Thông báo người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí (07/08/2019)
Thông báo người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của UBND huyện Hòa Vang, xem chi tiết tại đâ...
UBND huyện Hòa Vang thông báo về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (04/06/2019)
UBND huyện Hòa Vang thông báo về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, xem chi tiết tại...
Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn huyện Hòa Vang (02/02/2016)
Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn huyện Hòa Vang
Thông tin người phát ngôn báo chí (02/02/2016)
Ngày 09 tháng 5 năm 2017, UBND huyện có thông báo số 97/TB-UBND về người phát ngôn và và cung cấp t...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 3 7 8 0 8 4 4 8
Hôm nay: 371
Hôm qua: 4.169
Tuần này: 0
Tháng này: 45.343
Tổng cộng: 37.808.448