Thông tin niên giám thống kê 2018 về đơn vị hành chính và diện tích đất đai (13/12/2019)
1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2018     Tổng số (Ha) ...
Công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 2016 (24/11/2016)
Hòa giải ở cơ sở là một hoạt động mang tính xã hội tự nguyện, tự quản đã trở thành đạo lý truyền...
Phần 4 Văn hóa xã hội (26/12/2015)
Tải về....
Phần 3 Chi tiết tổng hợp (26/12/2015)
Tải về....
Phần 2 Dân số và lao động (26/12/2015)
Tải về....

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 4 2 7 9 3 7 0 7
Hôm nay: 2.628
Hôm qua: 4.915
Tuần này: 20.325
Tháng này: 218.641
Tổng cộng: 42.793.707