Thông tin niên giám thống kê 2018 về đơn vị hành chính và diện tích đất đai (13/12/2019)
1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2018     Tổng số (Ha) ...
Công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 2016 (24/11/2016)
Hòa giải ở cơ sở là một hoạt động mang tính xã hội tự nguyện, tự quản đã trở thành đạo lý truyền...
Phần 4 Văn hóa xã hội (26/12/2015)
Tải về....
Phần 3 Chi tiết tổng hợp (26/12/2015)
Tải về....
Phần 2 Dân số và lao động (26/12/2015)
Tải về....

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 4 6 0 4 8 6 1 3
Hôm nay: 1.025
Hôm qua: 3.568
Tuần này: 0
Tháng này: 50.457
Tổng cộng: 46.048.613