Đề tài khoa học Đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
STT Lĩnh vực Hiện trạng
1 Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức hội họp tại UBND huyện Hòa Vang Kinh tế 22/06/2016 30/11/2016 Đã thực hiện
2 Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để tương tác với công dân trong giải quyết thủ tục hành chính trên nền tảng Zalo Công nghệ thông tin 01/01/2019 31/12/2019 Chưa thực hiện
3 Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Hòa Vang trong thời gian đến Kinh tế 01/01/2019 31/12/2019 Đã thực hiện
4 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo Kinh tế 01/01/2019 31/12/2019 Đã thực hiện
5 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả Giám sát của Hội đồng nhân dân Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng Kinh tế 15/03/2018 31/12/2018 Đã thực hiện
6 Một số giải pháp thực hiện tốt công tác vận động chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp trên địa bàn huyện thời gian đến Kinh tế 01/01/2019 31/12/2019 Đã thực hiện
7 Nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội ở các xã trên địa bàn huyện Hòa Vang. Kinh tế 12/05/2016 30/11/2016 Đã thực hiện
8 Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KH&CN để xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở vùng không chủ động nước trên địa bàn các xã trung du miền núi Công nghệ thông tin 01/04/2018 31/12/2018 Chưa thực hiện
9 Nghiên cứu xây dựng đổi mới giải pháp và ứng dụng Công nghệ thông tin nhằm đảm bảo cung cấp kịp thời thông tin hằng ngày, hằng tuần gửi đến Văn phòng Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Thường trực Huyện ủy Công nghệ thông tin 01/01/2019 31/12/2019 Đã thực hiện
10 Quy trình quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn huyện Hòa Vang Kinh tế 04/05/2016 15/11/2016 Đã thực hiện
11 Thí điểm lắp đặt bảng hướng dẫn tên đường và cấp Giấy chứng nhận, gắn biển số nhà, kết hợp thông báo mức lũ trên tuyến đường Thôn kiểu mẫu tại thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang Nông nghiệp 12/08/2016 30/11/2016 Chưa thực hiện
12 “Triển khai thí điểm họp trực tuyến từ xã đến thôn trên địa bàn xã Hòa Nhơn” Công nghệ thông tin 15/05/2019 31/12/2019 Đã thực hiện
13 Ứng dung công nghệ GIS trong công tác quản lý hạ tầng đô thị tại khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ xã Hòa Châu Công nghệ thông tin 05/04/2018 31/12/2018 Chưa thực hiện
14 Ứng dụng điện năng lượng mặt trời tại Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang Kinh tế 01/01/2019 31/12/2019 Chưa thực hiện
15 Ứng dụng WEBGIS trong quản lý môi trường trên địa bàn huyện Hòa Vang. Công nghệ thông tin 01/04/2018 31/12/2018 Chưa thực hiện
16 Xây dựng Bộ tiêu chí xây dựng Thôn kiểu mẫu nông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 Nông nghiệp 18/03/2016 30/11/2016 Đã thực hiện

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 4 5 0 6 2 3 4 3
Hôm nay: 2.734
Hôm qua: 6.704
Tuần này: 17.002
Tháng này: 130.375
Tổng cộng: 45.062.343