Quyết định 38/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (10/01/2019)
Quyết định 38/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Tải về xem to...
Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về quy định trình tự thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hố trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (10/01/2019)
Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về quy định trình tự thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hố trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà N...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 4 4 2 3 6 5 3 3
Hôm nay: 5.038
Hôm qua: 8.132
Tuần này: 30.468
Tháng này: 237.195
Tổng cộng: 44.236.533