Về việc điều chỉnh Phương án bố trí tái định cư dự án Khu tái định cư phía nam chợ Miếu Bông, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang (27/04/2022)
Về việc điều chỉnh Phương án bố trí tái định cư dự án Khu tái định cư phía nam chợ Miếu Bông, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang (Tải về xem nội dung)
Quyết định 3370/QĐ-UBND ngày 10/9/2022 của UBND thành phố Về việc điều chỉnh Phương án bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng, bố trí TĐC dự án Khu TĐC Hòa Liên 4 đã phê duyệt tại Quyết định 10680/QĐ-UBND ngày 13/12/2011 của UBND TP (27/04/2022)
Quyết định 3370/QĐ-UBND ngày 10/9/2022 của UBND thành phố Về việc điều chỉnh Phương án bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng, bố trí TĐC dự án Khu TĐC Hòa Liên 4 đã phê duy...
Quyết định 2390/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng Phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 1375/QĐUBND ngày 17/4/2020 của UBND thành phố về phê duyệt điều chỉnh phương án bố trí tái định cư dự án Tuyến đường ĐH2 Hòa Nhơn đi Hòa Sơn (27/04/2022)
Quyết định 2390/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng Phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 1375/QĐUBND ngày 17/4/2020 của UBND thành phố về phê duyệt điều chỉnh phương án bố t...
Quyết định 05/2021/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (27/04/2022)
Quyết định 05/2021/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Tải về xem nội ...
Quyết định 38/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (10/01/2019)
Quyết định 38/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Tải về xem to...
Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về quy định trình tự thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hố trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (10/01/2019)
Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về quy định trình tự thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hố trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà N...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 4 5 7 2 7 3 9 5
Hôm nay: 1.414
Hôm qua: 2.930
Tuần này: 1.414
Tháng này: 33.006
Tổng cộng: 45.727.395