Thông báo kết quả thi tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022 (15/02/2022)
Thông báo kết quả thi tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục ...
Thông báo tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Hòa Vang (12/04/2021)
Thông báo tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Hòa Van...
Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện Hòa Vang (02/04/2021)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện Hòa Va...
Thông báo thí sinh dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Ban Giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang (29/01/2021)
Thông báo thí sinh dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Ban Giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang (Tải về x...
Thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2021 (27/01/2021)
Thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ...
Thông báo tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức Ban Giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang (27/01/2021)
Thông báo tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức Ban Giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang (Tải về xem nội...
Thông báo dna sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Ban Giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang (25/01/2021)
Thông báo dna sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Ban Giải phóng mặt bằng huyện Hòa Va...
Thông báo tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Chủ tịch UBND huyện năm 2021 (20/01/2021)
Thông báo tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Chủ tịch UBND huyện năm 2021 (Tải về xem nội dung)
Thông báo về việc kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức năm học 2020 - 2021 (12/12/2020)
Thông báo về việc kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển vi...
Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Hòa Vang năm học 2020 - 2021 (12/12/2020)
Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo t...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 4 5 9 1 3 1 8 2
Hôm nay: 2.880
Hôm qua: 2.554
Tuần này: 16.654
Tháng này: 5.434
Tổng cộng: 45.913.182