Thông báo điểm thi vòng 1 của các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang năm học 2020-2021 (31/07/2020)
Thông báo điểm thi vòng 1 của các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang năm học 2020-2021 (Tải về xem nội dung)
Danh sách thí sinh miễn thi môn Ngoại ngữ và tin học (20/07/2020)
Danh sách thí sinh miễn thi môn Ngoại ngữ và tin học, xem chi tiết tại đây
Phòng thi và số báo danh của các thí sinh dự thi (20/07/2020)
Phòng thi và số báo danh của các thí sinh dự thi, xem chi tiết tại đây
Thông báo thời gian, địa điểm và số báo danh của các thí sinh dự thi tuyển viên chức giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang (20/07/2020)
Thông báo thời gian, địa điểm và số báo danh của các thí sinh dự thi tuyển viên chức giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang, xem chi tiết tại đây
Nội dung ôn tập thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang năm học 2020 - 2021 (15/07/2020)
Nội dung ôn tập thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang năm học 2020 - 2021, xem chi tiết tại đây
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang năm học 2020 - 2021 (15/07/2020)
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang năm học 2020 - 2021, xem chi tiết tại đây
Thông báo thay đổi địa điểm trụ sơ tiếp công dân huyện Hòa Vang (10/07/2020)
Thông báo thay đổi địa điểm trụ sơ tiếp công dân huyện Hòa Vang (Tải về xem nội dung)
Kế hoạch thi tuyển chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập thuộc UBND huyện Hòa Vang năm học 2020 (03/07/2020)
Kế hoạch thi tuyển chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học,  Trung học cơ sở công lập thuộc UBND huyện Hòa Vang năm học 2020 
Thông báo về việc thi tuyển chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập thuộc UBND huyện Hòa Vang năm học 2020 (03/07/2020)
Thông báo về việc thi tuyển chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học,  Trung học cơ sở công lập thuộc UBND huyện Hòa Vang năm học 2020 
Thông báo "Hội chợ Nông nghiệp Hòa Vang 2020" (27/06/2020)
THÔNG BÁO HỘI CHỢ "NÔNG NGHIỆP HÒA VANG 2020"           Nhằm giới thiệu những thành tựu về phát triển nông nghiệp, nhất là những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, chủ lực và ứng dụng công nghệ cao, giới thiệu những sản phẩm n...
Kết quả xét tuyển viên chức Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang năm 2020 (10/06/2020)
Kết quả xét tuyển viên chức Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang năm 2020 (Tải về xem nội dung) Điểm tổng họp kết quả xét tuyển viên chức Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang năm 2020 (Tải...
Thông báo tuyển dung viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Hòa Vang năm học 2020 - 2021 (09/06/2020)
Thông báo tuyển dung viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Hòa Vang năm học 2020 - 2021 (Tải về xem nôi dung). Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyền (Tải về)  Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dung viên chức các đơn v...
Thông báo thay đổi thời gian triệu tập thí sinh dự vòng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức Đội Kiểm tra Quy tắc Đô thị huyện Hòa Vang năm 2020, 7h30, ngày 02/6/2020 (28/05/2020)
Thông báo thay đổi thời gian triệu tập thí sinh dự vòng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức Đội Kiểm tra Quy tắc Đô thị huyện Hòa Vang năm 2020,  7h30, ngày 02/6/2020 (Tải về xem nội dung)
Thông báo kêu gọi đầu tư dự án nông nghiệp huyện Hòa Vang (19/05/2020)
Thông báo kêu gọi đầu tư dự án nông nghiệp huyện Hòa Vang (Tải về xem thông báo). 1. Vùng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp an toàn ứng dụng công nghệ cao xã Hòa Khương và xã Hòa Phong. (Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2019 của UB...
Thông báo triệu tập thí sinh dự vòng hai kỳ xét tuyển viên chức Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị huyện Hòa Vang năm 2020 (19/05/2020)
Thông báo triệu tập thí sinh dự vòng hai kỳ xét tuyển viên chức Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị huyện Hòa Vang năm 2020 (Tải về xem nội dung)
Thông báo tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức Đội Kiểm tra Quy tắc Đô thị huyện Hòa Vang năm 2020 (13/05/2020)
Thông báo tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức Đội Kiểm tra Quy tắc Đô thị huyện Hòa Vang năm 2020 (Tải về xem nội dung)
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Đội Kiểm tra Quy tắc Đô thị huyện Hòa Vang năm 2020 (13/05/2020)
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Đội Kiểm tra Quy tắc Đô thị huyện Hòa Vang năm 2020  - Xem Thông báo: (Tải về) - Xem danh sách: (Tải về) 
Thư kêu gọi quỹ "Vì người nghèo" năm 2020 (12/05/2020)
Thư kêu gọi quỹ "Vì người nghèo" năm 2020, xem chi tiết tại đây  
Thông báo về việc kết quả thi Đề án chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Tiểu học, mầm non thuộc UBND huyện (21/04/2020)
Thông báo về việc kết quả thi Đề án chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Tiểu học, mầm non thuộc UBND huyện (Tải về xem nội dung)
Thông báo tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Hòa Vang kể từ 0 giờ, ngày 01/4/2020 (01/04/2020)
Thông báo tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Hòa Vang kể từ 0 giờ, ngày 01/4/2020 (Tải về xem nội dung)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 4 1 6 2 6 6 2 8
Hôm nay: 19.975
Hôm qua: 15.893
Tuần này: 75.742
Tháng này: 90.364
Tổng cộng: 41.626.628