Nội dung, thời gian và tài liệu ôn thi viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2018 (01/10/2018)
Nội dung, thời gian và tài liệu ôn thi viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2018 (Tải về để xem nội dung)
Thực hiện nghi lễ Quốc tang đồng chí Đỗ Mười (25/09/2018)
Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Đỗ Mười, BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định để tang đồng chí Đỗ Mư...
Kết quả thi tuyển chức danh trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Hòa Vang năm 2018 (21/09/2018)
Kết quả thi tuyển chức danh Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Hòa Vang năm 2018 (Tải về xem nội dung)
Điểm thi các thí sinh sau khi chấm phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang năm học 2018-2019 (21/09/2018)
Điểm thi các thí sinh sau khi chấm phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang năm học 2018-2019 (Tải về xem nội dung)
Phê duyệt kết quả trúng tuyển chức danh Trưởng Công an xã và Chỉ huy trưởng quân sự xã thuộc huyện Hòa Vang năm 2018 (04/09/2018)
Phê duyệt kết quả trúng tuyển chức danh Trưởng Công an xã và Chỉ huy trưởng quân sự xã thuộc huyện Hòa Vang năm 2018 (Tải về xem nội dung)
Về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức và công nhận thí sinh trúng tuyến kỳ thi tuyển công chức xã thuộc huyện Hòa Vang năm 2018 (04/09/2018)
Về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức và công nhận thí sinh trúng tuyến kỳ thi tuyển công chức xã thuộc huyện Hòa Vang năm 2018 ( Tải về xem nội dung )
Kết quả tổng hợp điểm thi của các thí sinh dự thi tuyển dụng công chức xã thuộc huyện Hòa Vang năm 2018 (30/08/2018)
Kết quả tổng hợp điểm thi của các thí sinh dự thi tuyển dụng công chức xã thuộc huyện Hòa Vang năm 2018 (Tải về xem nội dung)
Điểm thi của các thí sinh dự thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang năm học 2018-2019 (29/08/2018)
Điểm thi của các thí sinh dự thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang năm học 2018-2019 (Tải về xem nội dung)
Thông báo thời gian, địa điểm ôn tập thi tuyển viên chức ngành GD & ĐT huyện năm học 2018-2019 (07/08/2018)
Thông báo thời gian, địa điểm ôn tập thi tuyển viên chức ngành GD & ĐT huyện năm học 2018-2019, xem chi tiết tại đây
Danh sách thí sinh đủ điệu kiện thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang năm học 2018-2019 (02/08/2018)
Danh sách thí sinh đủ điệu kiện thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang năm học 2018-2019 (Tải về xem nọi dung)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi tuyển dụng công chức xã năm 2018 (26/07/2018)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi tuyển dụng công chức xã năm 2018 (Tải về xem nội dung)
Về việc thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2018 (18/07/2018)
Về việc thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2018 (Tải về xem nội dung)
Phê duyêt kế hoạch thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2018 (18/07/2018)
Phê duyêt Kế hoạch thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2018 (Tải về xem nội dung)
Thông báo điểm thi các thí sinh dự thi tuyển viên chức tại các trường mầm non thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2018 (18/07/2018)
Thông báo điểm thi các thí sinh dự thi tuyển viên chức tại các trường Mầm non thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2018 (Tải về xem nội dung)
Thông báo tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang năm học 2018-2019 (05/07/2018)
Thông báo tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang năm học 2018-2019 (Tải về xem nội dung)
Kết quả thi tuyển chức danh Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng các trường thuộc huyện Hòa Vang năm 2018 (25/06/2018)
Kết quả thi tuyển chức danh Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng các trường thuộc huyện Hòa Vang năm 2018 (Tải về để xem nội dung). Bảng điểm tổng hợp kết quả thi chức danh Hiệu trưởng các trường THCS và Phó Hiệu trưởng trường tiểu học năm 2018 ...
Danh sách thí sinh đủ điểu kiện dự thi tuyển viên chức các trường mầm non công lập thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2018 (20/06/2018)
Danh sách thí sinh đủ điểu kiện dự thi tuyển viên chức các trường mầm non công lập thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2018 (Tải về để xem nội dung)
Thông báo tuyển dụng công chức xã thuộc UBND huyện Hòa Vang (18/06/2018)
Thông báo tuyển dụng công chức xã thuộc UBND huyện Hòa Vang (Tải về để xem nội dung)
Thông cáo về Dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt đang được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. (09/06/2018)
Thông cáo về Dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt đang được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2018, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thả...
Thời gian và địa điểm thi tuyển chức danh Hiệu trưởng các trường THCS và phó hiệu trưởng các trường tiểu học thuộc huyện Hòa Vang năm 2018 (30/05/2018)
Thời gian và địa điểm thi tuyển chức danh Hiệu trưởng các trường THCS và phó hiệu trưởng các trường tiểu học thuộc huyện Hòa Vang năm 2018 (Tải về xem nội dung)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 3 6 6 6 5 0 6 9
Hôm nay: 2.125
Hôm qua: 20.431
Tuần này: 73.192
Tháng này: 206.832
Tổng cộng: 36.665.069