Thông báo thời gian, địa điểm ôn tập thi tuyển viên chức ngành GD & ĐT huyện năm học 2018-2019 (07/08/2018)
Thông báo thời gian, địa điểm ôn tập thi tuyển viên chức ngành GD & ĐT huyện năm học 2018-2019, xem chi tiết tại đây
Danh sách thí sinh đủ điệu kiện thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang năm học 2018-2019 (02/08/2018)
Danh sách thí sinh đủ điệu kiện thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang năm học 2018-2019 (Tải về xem nọi dung)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi tuyển dụng công chức xã năm 2018 (26/07/2018)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi tuyển dụng công chức xã năm 2018 (Tải về xem nội dung)
Về việc thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2018 (18/07/2018)
Về việc thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2018 (Tải về xem nội dung)
Phê duyêt kế hoạch thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2018 (18/07/2018)
Phê duyêt Kế hoạch thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2018 (Tải về xem nội dung)
Thông báo điểm thi các thí sinh dự thi tuyển viên chức tại các trường mầm non thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2018 (18/07/2018)
Thông báo điểm thi các thí sinh dự thi tuyển viên chức tại các trường Mầm non thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2018 (Tải về xem nội dung)
Thông báo tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang năm học 2018-2019 (05/07/2018)
Thông báo tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang năm học 2018-2019 (Tải về xem nội dung)
Kết quả thi tuyển chức danh Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng các trường thuộc huyện Hòa Vang năm 2018 (25/06/2018)
Kết quả thi tuyển chức danh Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng các trường thuộc huyện Hòa Vang năm 2018 (Tải về để xem nội dung). Bảng điểm tổng hợp kết quả thi chức danh Hiệu trưởng các trường THCS và Phó Hiệu trưởng trường tiểu học năm 2018 ...
Danh sách thí sinh đủ điểu kiện dự thi tuyển viên chức các trường mầm non công lập thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2018 (20/06/2018)
Danh sách thí sinh đủ điểu kiện dự thi tuyển viên chức các trường mầm non công lập thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2018 (Tải về để xem nội dung)
Thông báo tuyển dụng công chức xã thuộc UBND huyện Hòa Vang (18/06/2018)
Thông báo tuyển dụng công chức xã thuộc UBND huyện Hòa Vang (Tải về để xem nội dung)
Thông cáo về Dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt đang được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. (09/06/2018)
Thông cáo về Dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt đang được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2018, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thả...
Thời gian và địa điểm thi tuyển chức danh Hiệu trưởng các trường THCS và phó hiệu trưởng các trường tiểu học thuộc huyện Hòa Vang năm 2018 (30/05/2018)
Thời gian và địa điểm thi tuyển chức danh Hiệu trưởng các trường THCS và phó hiệu trưởng các trường tiểu học thuộc huyện Hòa Vang năm 2018 (Tải về xem nội dung)
Thông báo kết quả kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức xã không qua thi tuyển thuộc huyện Hòa Vang năm 2018 (21/05/2018)
Thông báo kết quả kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức xã không qua thi tuyển thuộc huyện Hòa Vang năm 2018 (Tải về xem nội dung)
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại các trường Mầm non công lập thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2018 (17/05/2018)
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại các trường Mầm non công lập thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2018 (Tải về xem nội dung)
Về việc thay đổi thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức xã không qua thi tuyển năm 2018 thuộc huyện Hòa Vang (16/05/2018)
Về việc thay đổi thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức xã không qua thi tuyển năm 2018 thuộc huyện Hòa Vang (Tải về xem nội dung)
Thời gian, địa điểm thi tuyển chức danh hiệu trưởng các trường THCS và Phó Hiệu trưởng các trường Tiểu học thuộc huyện Hòa Vang năm 2018 (10/05/2018)
Thời gian, địa điểm thi tuyển chức danh hiệu trưởng các trường THCS và Phó Hiệu trưởng các trường Tiểu học thuộc huyện Hòa Vang năm 2018 (Tải về để xem nội dung)
Nội dung, thời gian và địa điểm kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức xã không qua thi tuyển năm 2018 thuộc UBND huyện Hòa Vang (10/05/2018)
Nội dung, thời gian và địa điểm kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức xã không qua thi tuyển năm 2018 thuộc UBND huyện Hòa Vang (Tải về để xem nội dung)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch công chức xã không qua thi năm 2018 (10/05/2018)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch công chức xã không qua thi năm 2018 (Tải về để xem nội dung)
Thông báo: Kế hoạch tuyển dụng công chức xã thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2018 (03/05/2018)
Thông báo: Kế hoạch tuyển dụng công chức xã thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2018 (Tải về để em nội dung)
Thông báo về việc công nhận kết quả kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên (09/04/2018)
Thông báo về việc công nhận kết quả kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên (Tải về để xem nội dung)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 3 6 2 3 7 3 0 0
Hôm nay: 4.635
Hôm qua: 9.740
Tuần này: 14.375
Tháng này: 182.824
Tổng cộng: 36.237.300