Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện Hòa Vang giai đoạn 2014-2018 (15/02/2019)
TẬP HỆ THỐNG HÓA VBQPPL CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HĐND-UBND HUYỆN HÒA VANG TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 547/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của Chủ tịch UBND huyện)...
Thông báo Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyện năm 2019 (16/01/2019)
Thông báo Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyện năm 2019, xem chi tiết tại đây
Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Chủ tịch UBND huyện năm 2019 (10/01/2019)
Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Chủ tịch UBND huyện năm 2019 (Tải về xem nội dung)
Thông báo phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2018 (24/12/2018)
Thông báo phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2018 (Tải về xem nội dung)
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa X (13/12/2018)
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa X, xem chi tiết tại đây 
Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện năm 2018 (06/12/2018)
Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện năm 2018 
Thông báo điểm thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2018 (22/11/2018)
Thông báo điểm thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2018 (Tải về xem nội dung)
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện Hòa Vang (12/11/2018)
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện Hòa Vang (Tải về xem nội dung)
Noi dung, thời gian và tài lệu ôn thi viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2018 (22/10/2018)
Noi dung, thời gian và tài lệu ôn thi viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2018 (Tải về xem nội dung)
Nội dung, thời gian và tài liệu ôn thi viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2018 (01/10/2018)
Nội dung, thời gian và tài liệu ôn thi viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2018 (Tải về để xem nội dung)
Thực hiện nghi lễ Quốc tang đồng chí Đỗ Mười (25/09/2018)
Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Đỗ Mười, BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định để tang đồng chí Đỗ Mư...
Kết quả thi tuyển chức danh trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Hòa Vang năm 2018 (21/09/2018)
Kết quả thi tuyển chức danh Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Hòa Vang năm 2018 (Tải về xem nội dung)
Điểm thi các thí sinh sau khi chấm phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang năm học 2018-2019 (21/09/2018)
Điểm thi các thí sinh sau khi chấm phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang năm học 2018-2019 (Tải về xem nội dung)
Phê duyệt kết quả trúng tuyển chức danh Trưởng Công an xã và Chỉ huy trưởng quân sự xã thuộc huyện Hòa Vang năm 2018 (04/09/2018)
Phê duyệt kết quả trúng tuyển chức danh Trưởng Công an xã và Chỉ huy trưởng quân sự xã thuộc huyện Hòa Vang năm 2018 (Tải về xem nội dung)
Về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức và công nhận thí sinh trúng tuyến kỳ thi tuyển công chức xã thuộc huyện Hòa Vang năm 2018 (04/09/2018)
Về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức và công nhận thí sinh trúng tuyến kỳ thi tuyển công chức xã thuộc huyện Hòa Vang năm 2018 ( Tải về xem nội dung )
Kết quả tổng hợp điểm thi của các thí sinh dự thi tuyển dụng công chức xã thuộc huyện Hòa Vang năm 2018 (30/08/2018)
Kết quả tổng hợp điểm thi của các thí sinh dự thi tuyển dụng công chức xã thuộc huyện Hòa Vang năm 2018 (Tải về xem nội dung)
Điểm thi của các thí sinh dự thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang năm học 2018-2019 (29/08/2018)
Điểm thi của các thí sinh dự thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang năm học 2018-2019 (Tải về xem nội dung)
Thông báo thời gian, địa điểm ôn tập thi tuyển viên chức ngành GD & ĐT huyện năm học 2018-2019 (07/08/2018)
Thông báo thời gian, địa điểm ôn tập thi tuyển viên chức ngành GD & ĐT huyện năm học 2018-2019, xem chi tiết tại đây
Danh sách thí sinh đủ điệu kiện thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang năm học 2018-2019 (02/08/2018)
Danh sách thí sinh đủ điệu kiện thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang năm học 2018-2019 (Tải về xem nọi dung)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi tuyển dụng công chức xã năm 2018 (26/07/2018)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi tuyển dụng công chức xã năm 2018 (Tải về xem nội dung)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 3 7 4 5 0 3 4 2
Hôm nay: 1.017
Hôm qua: 1.556
Tuần này: 4.355
Tháng này: 34.275
Tổng cộng: 37.450.342