Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Ban Giải phóng mặt bằng thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2020 (26/02/2021)
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Ban Giải phóng mặt bằng thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2020 (Tải về xem nội dung)
Thông báo nộp hồ sơ ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (22/02/2021)
Thông báo nộp hồ sơ ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Tải vẽem nội dung)
Thông báo thí sinh dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Ban Giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang (29/01/2021)
Thông báo thí sinh dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Ban Giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang (Tải về xem nội dung)
Thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2021 (27/01/2021)
Thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2021 (Tải về xem nội dung)
Thông báo tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức Ban Giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang (27/01/2021)
Thông báo tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức Ban Giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang (Tải về xem nội dung)
Thông báo dna sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Ban Giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang (25/01/2021)
Thông báo dna sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Ban Giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang (Tải về xem nội dung)
Thông báo tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Chủ tịch UBND huyện năm 2021 (20/01/2021)
Thông báo tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Chủ tịch UBND huyện năm 2021 (Tải về xem nội dung)
Thông báo tuyển dụng xét tuyển chức các đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND huyện Hòa Vang đợt II năm 2020 (08/01/2021)
Thông báo tuyển dụng xét tuyển chức các đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND huyện Hòa Vang đợt II năm 2020 (Tải về xem nội dung) Biểu mẫu đăng ký (Tải về) Quyết định phê dutệt Kế hoạch xét tuyển chức các đơn vị sự nghiệp công lập, trực ...
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và thời gian kiểm tra sát hạch vào viên chức đối với trường hợp đặc biệt trong tuyển dung viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (04/01/2021)
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và thời gian kiểm tra sát hạch vào viên chức đối với trường hợp đặc biệt trong tuyển dung viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện ( Tải về xem nội dung )
Thông báo xét tiếp nhận và viên chức đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dung viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hòa Vang (28/12/2020)
Thông báo xét tiếp nhận và viên chức đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dung viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hòa Vang (Tải về xem nội dung) 
Thông báo về việc kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức năm học 2020 - 2021 (12/12/2020)
Thông báo về việc kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức năm học 2020 - 2021 (Tải về xem nội dung)
Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Hòa Vang năm học 2020 - 2021 (12/12/2020)
Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Hòa Vang năm học 2020 - 2021 (Tải về xem nội dung)
Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Hòa Vang quý IV năm 2020 (07/12/2020)
Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Hòa Vang quý IV năm 2020 (Tải về xem nội dung)
Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Hòa Vang quý III năm 2020 (07/12/2020)
/documents/12168/397501/Thong+bao+cap+giay+ATTP+quy+3+nam+2020.pdf/75b8272a-f31c-454f-9e38-255694fa5aa2Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Hòa Vang quý III năm...
Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Hòa Vang quý II năm 2020 (07/12/2020)
Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Hòa Vang quý II năm 2020 (Tải về xem nội dung)
Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Hòa Vang quý I năm 2020 (07/12/2020)
Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Hòa Vang quý I năm 2020 (Tải về xem nội dung)
Thông báo tuyển dụng viên chức Ban Giải phóng mặt bằng thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2020 (01/12/2020)
Thông báo tuyển dụng viên chức Ban Giải phóng mặt bằng thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2020 (Tải về xem nội dung). Kế hoạch tuyển dụng (Tải về xem nội dung) Bảng mô tả vị trí việc làm ( Tải về xem nội dung) Bảng đăng ký nhu cầu (Tải về xem nội dung)
Công bố danh sách các cơ sở kinh doanh sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Hòa Vang (25/11/2020)
Công bố danh sách các cơ sở kinh doanh sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Hòa Vang ( Danh sách đính kèm)
Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ (18/11/2020)
Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ (Tải về xem nội dung)
Hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch Covid 19 (18/11/2020)
Hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch Covid 19 (Tải về xem nội dung)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 4 3 4 1 2 7 6 9
Hôm nay: 3.940
Hôm qua: 4.061
Tuần này: 3.940
Tháng này: 3.940
Tổng cộng: 43.412.769