Thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2019 (29/11/2019)
Thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2019 (Xem Thông báo, Xem Danh sách đính kèm)
Phổ biến và hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với 146 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Hòa Vang (15/10/2019)
Phổ biến và hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4  đối với 146 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Hòa Vang (Tải về xem nội dung) Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4&n...
Thông báo điểm thi tuyển vòng 2 của các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang năm học 2019-2020. (09/08/2019)
Thông báo điểm thi tuyển vòng 2 của các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang năm học 2019-2020. Tải về xem nội dung (Thông báo, Điểm thi)
Thời gian, địa điểm và số báo danh của các thí sinh dự thi tuyển vòng hai viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang năm học 2019-2020 (24/07/2019)
Thời gian, địa điểm và số báo danh của các thí sinh dự thi tuyển vòng hai viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang năm học 2019-2020 (Tải về xem nội dung)
Thông báo điểm thi của các thí sinh dự thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang năm học 2019-2020 (08/07/2019)
Thông báo điểm thi của các thí sinh dự thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang năm học 2019-2020 (Tải về xem nội dung)
Thông báo thời gian, địa điểm và số báo danh dự thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang năm học 2019-2020 (01/07/2019)
Thông báo thời gian, địa điểm và số báo danh dự thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang năm học 2019-2020 (Tải về xem nội dung)
Thông báo ôn tập và dự thi thi tuyển giáo viên (21/06/2019)
Thông báo ôn tập và dự thi thi tuyển giáo viên, xem chi tiết tại đây
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang năm 2019-2020 (19/06/2019)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang năm 2019-2020 (Tải về xem nội dung, Danh sách đính kèm)
Thông báo điểm thi của các thí sinh tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2019 (23/05/2019)
Thông báo điểm thi của các thí sinh tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2019, xem chi tiết tại đây
Thông báo và Kế hoạch thi tuyển giáo viên (16/05/2019)
Thông báo thi tuyển giáo viên, xem chi tiết tại đây Kế hoạch thi tuyển giáo viên, xem chi tiết tại đây. Phiếu đăng ký dự thi, xem chi tiết tại đây
Thông báo điểm thi của các thí sinh dự thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học số 1 Hòa Nhơn (02/05/2019)
Thông báo điểm thi của các thí sinh dự thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học số 1 Hòa Nhơn (Tải về xem nội dung)
TB Tiếp xúc cử tri chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc Hội khóa XIV (17/04/2019)
TB Tiếp xúc cử tri chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc Hội khóa XIV, xem chi tiết tại đây
Thông báo: Về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2019 (12/04/2019)
Thông báo: Về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2019 (Tải về xem nội dung)
Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND-UBND huyện Hòa Vang kỳ 2 giai đoạn 2014-2018 (21/02/2019)
Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND-UBND huyện Hòa Vang kỳ 2 giai đoạn 2014-2018 (Tải về xem nội dung)
Thông báo Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyện năm 2019 (16/01/2019)
Thông báo Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyện năm 2019, xem chi tiết tại đây
Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Chủ tịch UBND huyện năm 2019 (10/01/2019)
Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Chủ tịch UBND huyện năm 2019 (Tải về xem nội dung)
Thông báo phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2018 (24/12/2018)
Thông báo phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 2018 (Tải về xem nội dung)
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa X (13/12/2018)
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa X, xem chi tiết tại đây 
Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện năm 2018 (06/12/2018)
Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện năm 2018 
Thông báo điểm thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2018 (22/11/2018)
Thông báo điểm thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2018 (Tải về xem nội dung)Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 3 8 3 5 4 7 8 2
Hôm nay: 159
Hôm qua: 6.868
Tuần này: 7.027
Tháng này: 76.783
Tổng cộng: 38.354.782