Tìm kiếm
 
Mọi thông tin liên hệ quý vị vui lòng liên hệ vào đường dây nóng: 02363.846.159
Hòa Châu: Phấn đấu đến cuối năm 2024 đạt xã NTM nâng cao
Người đăng tin: Huyện Hòa Vang Ngày đăng tin: 22/09/2023 Lượt xem: 47

Sáng ngày 21/9/2023, Văn phòng điều phối nông thôn mới thành phố làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Hòa Châu về kết quả xây dựng NTM nâng cao 09 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn xã Hòa Châu.


Trong thời gian qua, Uỷ ban nhân dân xã Hoà Châu đã triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu nông thôn mới. Trong đó tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân hiểu về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng thôn kiểu mẫu nông thôn mới; tiếp tục quán triệt vai trò “chủ thể” của nhân dân trong quá trình lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, không trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước. Tranh thủ sự hỗ trợ của các ngành, các cấp để phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, chủ động lập kế hoạch đầu tư và kiến nghị cấp trên đầu tư các công trình, hạng mục tại địa phương như: đầu tư phát triển các mô hình kinh tế, sân vận động, trường học, đường giao thông nông thôn, nước sạch, điện chiếu sáng…Vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó quán triệt nhân dân nâng cao ý thức xây dựng, giữ gìn và phát huy kết quả đạt được.

Đầu năm 2023, theo đánh giá của Huyện Hòa Vang, xã Hòa Châu mới đạt 11/19 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 – 2025.  Từ đầu năm đến nay, xã Hòa Châu đã phấn đấu đạt thêm 03 tiêu chí: Văn hóa, Thông tin truyền thông và Hành chính công, còn 05 tiêu chí chưa đạt là: Quy hoạch, Giáo dục, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, Môi trường. Đây là nỗ lực của cả hệ thống chính trị, quyết tâm khắc phục các mặt hạn chế chưa đạt so với Bộ tiêu chí. Trong thời gian đến, BQL xây dựng NTM xã xây dựng kế hoạch và đưa ra giải pháp thực hiện các tiêu chí chưa đạt để đến năm 2024 xã Hòa Châu đạt xã NTM nâng cao theo Quyết định số 2853/QĐ-UBND của UBND thành phố ngày 07/11/2022.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thanh Hòa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT- Trưởng đoàn Công tác số 1 đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Hòa Châu tiếp tục rà soát phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành xây dựng kế hoạch tập trung hoàn thành các tiêu chí chưa đạt và nâng cấp các tiêu chi đã đạt. Tiếp tục liên hệ với các Sở, ban ngành của Thành phố, phòng ban chuyên môn của Huyện để hđược hỗ trợ, hướng dẫn hoàn thành các tiêu chí. Phấn đấu đến cuối năm 2024, xã Hòa Châu được xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025.

                                                                                                                                                                       Phương Thảo


Thư viện ảnh Thư viện ảnh

news

Thư viện video Thư viện video

news

Lượt truy cập Lượt truy cập

news
0 0 0 0 4 8 1 7 4 5 2 3
Hôm nay: 43.619
Hôm qua: 81.518
Tuần này: 0
Tháng này: 417.373
Tổng cộng: 48.174.523