Thông báo Về việc nộp hồ sơ tham gia Đề án thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Hòa Vang

Căn cứ Quyết định số 487/KH-UBND ngày 15 tháng 2 năm 2022 của UBND thành phố về việc ban hành Đề án thực hiện thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp với phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Hòa Vang , UBND huyện Hòa Vang thông báo về việc nộp hồ sơ tham gia Đề án thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Hòa Vang (sau đây gọi tắt là mô hình thí điểm) như sau:

          I. SỐ LƯỢNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM

         1. Số lượng mô hình thí điểm

         Tối đa không quá 15 mô hình trên địa bàn huyện Hòa Vang. Mỗi tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện không quá 01 mô hình.

         2. Thời gian thực hiện mô hình thí điểm

         Từ năm 2022 đến năm 2025

         II. NGUYÊN TẮC, ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ NỘP HỒ SƠ MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM

         1. Nguyên tắc

         - Việc thực hiện thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản phải tuân theo nguyên tắc khai thác không gian, cảnh quan sinh thái vùng sản xuất nông, lâm, nuôi trồng thủy sản để gia tăng giá trị kinh tế, tạo sinh kế mới cho người dân nông thôn, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho đối tượng khách du lịch trong ngày, người dân đô thị và trải nghiệm thực tế cho học sinh, sinh viên; không thay đổi mục đích sử dụng đất, rừng; không thay đổi kết cấu và hiện trạng đất, rừng; không làm thoái hóa tính chất và môi trường đất nông nghiệp; không gây ô nhiễm nguồn nước, không thay đổi cơ cấu cây trồng; các hạng mục trong cơ sở vật chất trong mô hình thí điểm phải bằng vật liệu thô sơ, thân thiện với môi trường, không phá vỡ cảnh quan chung.

         - Việc thực hiện mô hình thí điểm phải tuân theo nguyên tắc tỷ lệ tối thiểu 70% diện tích đất phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

         - Mô hình thí điểm phải được thực hiện trên đất được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật.

         - Mô hình thí điểm phải có diện tích từ 3.000 m(ba nghìn mét vuông) trở lên đối với đất nông nghiệp (gồm đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hằng năm), đất nuôi trồng thủy sản; 10.000 m2 (muời nghìn mét vuông) trở lên đối với đất rừng sản xuất.

         - Mô hình thí điểm không được cung cấp dịch vụ lưu trú; không để cơ sở hạ tầng trong mô hình thí điểm thành chỗ ở, nơi thờ tự và thực hành tôn giáo, tín ngưỡng.

         - Tổ chức, cá nhân tự chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại đối với cơ sở vật chất trong mô hình thí điểm (bao gồm thiệt hại do thiên tai). Khi cơ quan có thẩm quyền đề nghị chấm dứt mô hình thí điểm, tổ chức, cá nhân tự tháo dở và không được bồi thường thiệt hại về cơ sở vật chất trong mô hình thí điểm.

         2. Đối tượng đăng ký nộp hồ sơ mô hình thí điểm

         Các tổ chức, cá nhân là người Việt Nam có nhu cầu đăng ký thực hiện mô hình thí điểm, ưu tiên các tổ chức, cá nhân là người địa phương.

         III. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ

         1. Thành phần hồ sơ

         Mỗi tổ chức, cá nhân tham gia mô hình thí điểm nộp 3 bộ hồ sơ (đóng thành tập) gồm:

         - Đơn đề nghị tham gia mô hình thí điểm

         - Bảng mô tả chi tiết mô hình thí điểm

         - Bản photo các giấy tờ pháp lý kèm theo.

         2. Địa điểm nhận hồ sơ

         Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hòa Vang, tầng 3, Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang

         Điện thoại: 0982989982 (Tân) hoặc 0783535476 (Thu)

         3. Thời hạn nhận hồ sơ

         Từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 25/3/2022

         4. Thời gian xét chọn mô hình thí điểm

         Dự kiến cuối tháng 3

Xem toàn bộ thông báo (Tại đây)

Quyết định số 487/KH-UBND ngày 15 tháng 2 năm 2022 của UBND thành phố về việc ban hành Đề án thực hiện thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp với phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Hòa Vang (Xem tại đây)

Tin cùng chuyên mục

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 4 5 7 3 7 5 7 5
Hôm nay: 785
Hôm qua: 2.657
Tuần này: 11.594
Tháng này: 43.186
Tổng cộng: 45.737.575