HĐND huyện Hòa Vang khóa X: Tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chiều ngày 25/3, HĐND huyện Hòa Vang khóa X tổ chức Kỳ họp thứ 17 (để tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021).  

Dự kỳ họp có đồng chí khách mời đại biểu thành phố có: Đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND thành phố, các vị đại biểu, Tổ Đại biểu thành phố khu vực Hòa Vang: có các ông Trần Đình Hồng - Nguyên Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Ông Trần Văn Trường, nguyên Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; Bà Cao Thị Huyền Trân - Thành ủy viên, Trưởng Ban VH-XH HĐND thành phố; Ông Huỳnh Minh Chức - Chủ tịch hội Cựu chiến binh thành phố; Ông Trần Công Thành - Đại Tá, Phó Chỉ huy Trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố; Ông Nguyễn Kim Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; Ông Huỳnh Bá Thành - Trưởng ban Tuyên giáo phong trào, Hội Cựu chiến binh thành phố.

Ở huyện, có đồng chí Phạm Nam Sơn, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang, các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, UBMTTQVN huyện, Thủ trưởng các phòng, ban ngành ở huyện và lãnh đạo 11 xã cùng các vị đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 17 (để tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021) HĐND huyện Hòa Vang khóa X

Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang được tái lập sau 07 năm thí điểm thực hiện chủ trương không tổ chức HĐND cấp quận, huyện, phường. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức sau khi tái lập, song dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự nỗ lực, cố gắng của chính quyền và nhân dân toàn huyện cùng sự hỗ trợ tích cực của Thường trực HĐND thành phố, HĐND huyện đã từng bước được kiện toàn về tổ chức, đổi mới về phương thức hoạt động, không ngừng phát huy vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức 17 kỳ họp, ban hành 124 Nghị quyết. Nhìn chung, các nghị quyết do HĐND huyện ban hành đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương, nhờ đó tạo sự chuyển biến tích cực về mọi mặt, góp phần giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng-an ninh, phát triển kinh tế-xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Chất lượng các kỳ họp HĐND huyện được cải tiến, nâng lên, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương ngày càng có trọng tâm, sát với tình hình thực tế, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra. Công tác giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức. Vì vậy, chất lượng các cuộc giám sát được nâng lên, kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều kiến nghị được xem xét, giải quyết kịp thời. Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đã tổ chức 215 cuộc giám sát, khảo sát trong đó có 60 cuộc giám sát chuyên đề và 155 cuộc giám sát, khảo sát đột xuất. Qua hoạt động giám sát, các nội dung kiến nghị xử lý sau giám sát được chọn lọc, tập trung phân tích, thảo luận và thống nhất kết luận tại các phiên họp thường kỳ hằng tháng, các cuộc họp giao ban của Thường trực HĐND huyện, chỉ đạo UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện và báo cáo kết quả, tiến độ; đồng thời báo cáo kiến nghị thành phố đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của thành phố. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện, góp phần gắn kết mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu HĐND. Trong nhiệm kỳ, đại biểu HĐND huyện đã tổ chức 54 cuộc tiếp xúc cử tri. Tỷ lệ ý kiến kiến nghị được giải quyết đạt trên 90%. Qua đó, cử tri đã phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của mình tới đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, trả lời và giải quyết kịp thời, tạo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Các đại biểu nghe UBND huyện thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, UBMTTQVN huyện thông qua báo cáo tổng kết công tác tổ chức và hoạt động của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo Tổng kết hoạt động của UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; thông báo kết quả thực hiện Đề án giám sát Đại biểu dân cử trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2021; xem xét các Báo cáo Tổng kết tình hình hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Báo cáo Tổng kết tình hình hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện, Báo cáo tổng kết hoạt động Tòa án nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021, Báo cáo tổng kết hoạt động Viện Kiểm sát Nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kỳ họp đã nghe các đại biểu thảo luận, tham luận đề xuất những giải pháp để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND; giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án tại kỳ họp HĐND huyện; Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng thảo luận tại các kỳ họp HĐND huyện; Một số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND, chất lượng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND. 

          Kỳ họp đã xem xét, thảo luận Tờ trình về việc xin điều chỉnh , bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Tờ trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2021 của UBND huyện, thông qua 02 Nghị quyết về việc phê chuẩn điều chỉnh , bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2021.Kỳ họp đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND đối với ông Nguyễn Tấn Phát, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, đồng thời thông qua Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện đối với ông Nguyễn Tấn Phát.

Đồng chí Phạm Nam Sơn - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang phát biểu tại Kỳ họp

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Phạm Nam Sơn - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao những kết quả đã đạt được của HĐND huyện đã phát huy vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân. Đồng thời, đề nghị HĐND huyện đến cơ sở tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ: tập trung chỉ đạo, phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức giám sát, nâng cao hiệu quả giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND; đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền để cử tri hiểu và thực hiện rõ quyền và trách nhiệm của mình. Cùng với Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xem xét giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo, chuẩn bị các nội dung cần thiết để chuyển giao kinh nghiệm hoạt động cho HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026... 

HĐND huyện Hòa Vang  tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động HĐND khóa X

HĐND huyện Hòa Vang tặng hoa và quà cho các vị đại biểu HĐND thành phố khu vực huyện Hòa Vang để ghi nhận và cảm ơn những cống hiến, đóng góp của các vị đại biểu đã theo dõi, đồng hành cùng với hoạt động của HĐND trong nhiệm kỳ qua

Nhân dịp này, HĐND huyện Hòa Vang đã tặng Giấy khen cho 06 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

                                                                                                       Hoàng Vân

Tin cùng chuyên mục

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 4 3 6 2 5 3 7 0
Hôm nay: 1.568
Hôm qua: 6.142
Tuần này: 14.523
Tháng này: 73.303
Tổng cộng: 43.625.370