Hòa Vang: Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn huyện

        Ngày 25/11/2020, UBND huyện Hòa Vang tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn huyện.

      Quang cảnh hội nghị

        Theo báo cáo tại Hội nghị, công tác cải cách hành chính tại huyện Hòa Vang luôn được Huyện quan tâm chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, huy động được sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Qua 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ, công tác CCHC tại huyện Hòa Vang đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả lĩnh vực: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách hành chính công và hiện đại hóa hành chính…

          Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại, làm rõ nguyên nhân và rút ra các bài học kinh nghiệm; đồng thời, đề xuất những nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trọng tâm cần triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2030.

          Thời gian đến, huyện tập trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch CCHC Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; tăng cường tuyên truyền những điển hình tiên tiến; nâng cao trách nhiệm tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống hóa văn bản bảo đảm sự đơn giản, minh bạch; tăng cường kiểm soát TTHC; sắp xếp, kiện toàn bộ máy, đào tạo, nâng cao kỹ năng, trình độ cho cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân trong điều kiện mới với đòi hỏi ngày càng cao cả về năng lực, trình độ, thái độ phục vụ, góp phần cùng với tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng.

          Nhân dịp này, UBND huyện  Hòa Vang tặng giấy khen cho 6 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình tổng thể CCHC Nhà nước huyện Hòa Vang giai đoạn 2011 - 2020

                                                                                             Nguyễn Thọ

Tin cùng chuyên mục

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 4 4 2 3 6 5 0 4
Hôm nay: 5.009
Hôm qua: 8.132
Tuần này: 30.439
Tháng này: 237.166
Tổng cộng: 44.236.504