Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10): Phụ nữ nông thôn thời nay

Trong cuộc sống, người phụ nữ luôn đóng vai trò quan trọng trong xây dựng gia đình hạnh phúc. Tuy mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau nhưng ở họ đều có một điểm chung là luôn nỗ lực phấn đấu, kế thừa truyền thống phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Họ tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Phụ nữ cao niên gìn giữ làng nghề bánh tráng truyền thống. 

Trong cuộc sống, người phụ nữ luôn đóng vai trò quan trọng trong xây dựng gia đình hạnh phúc. Tuy mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau nhưng ở họ đều có một điểm chung là luôn nỗ lực phấn đấu, kế thừa truyền thống phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Họ tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Nạo vét kênh mương, bảo vệ cảnh quan môi trường.

 Người xưa thường nói: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm"... nhờ có điều kiện tiếp cận với tri thức ngày càng nhiều, phụ nữ nông thôn Hòa Vang (TP Đà Nẵng) thời nay không chỉ biết lo vun vén tổ ấm riêng mình, mà còn cùng với nam giới tham gia gánh vác, đảm đương những trọng trách, những phần việc chung trong xã hội. Nổi bật, qua 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ cách làm sáng tạo của các cấp Hội Phụ nữ, nhiều phong trào thi đua đã mang lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư và được các cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.

Tham gia mở rộng đường giao thông kiệt hẻm. 

 

Diễn tập mô hình tự quản về an ninh trật tự tại cơ sở.

 

 

 

 
                                                                                                             Theo Vy Hậu, Báo CAĐN

 

Phụ nữ cao niên gìn giữ làng nghề bánh tráng truyền thống. 

Trong cuộc sống, người phụ nữ luôn đóng vai trò quan trọng trong xây dựng gia đình hạnh phúc. Tuy mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau nhưng ở họ đều có một điểm chung là luôn nỗ lực phấn đấu, kế thừa truyền thống phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Họ tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Nạo vét kênh mương, bảo vệ cảnh quan môi trường. 

Người xưa thường nói: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm"... nhờ có điều kiện tiếp cận với tri thức ngày càng nhiều, phụ nữ nông thôn Hòa Vang (TP Đà Nẵng) thời nay không chỉ biết lo vun vén tổ ấm riêng mình, mà còn cùng với nam giới tham gia gánh vác, đảm đương những trọng trách, những phần việc chung trong xã hội. Nổi bật, qua 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ cách làm sáng tạo của các cấp Hội Phụ nữ, nhiều phong trào thi đua đã mang lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư và được các cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.

Tham gia mở rộng đường giao thông kiệt hẻm. 

Diễn tập mô hình tự quản về an ninh trật tự tại cơ sở.

Phụ nữ cao niên gìn giữ làng nghề bánh tráng truyền thống. 

Trong cuộc sống, người phụ nữ luôn đóng vai trò quan trọng trong xây dựng gia đình hạnh phúc. Tuy mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau nhưng ở họ đều có một điểm chung là luôn nỗ lực phấn đấu, kế thừa truyền thống phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Họ tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Nạo vét kênh mương, bảo vệ cảnh quan môi trường. 

Người xưa thường nói: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm"... nhờ có điều kiện tiếp cận với tri thức ngày càng nhiều, phụ nữ nông thôn Hòa Vang (TP Đà Nẵng) thời nay không chỉ biết lo vun vén tổ ấm riêng mình, mà còn cùng với nam giới tham gia gánh vác, đảm đương những trọng trách, những phần việc chung trong xã hội. Nổi bật, qua 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ cách làm sáng tạo của các cấp Hội Phụ nữ, nhiều phong trào thi đua đã mang lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư và được các cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.

Tham gia mở rộng đường giao thông kiệt hẻm. 

Diễn tập mô hình tự quản về an ninh trật tự tại cơ sở.

Phụ nữ cao niên gìn giữ làng nghề bánh tráng truyền thống. 

Trong cuộc sống, người phụ nữ luôn đóng vai trò quan trọng trong xây dựng gia đình hạnh phúc. Tuy mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau nhưng ở họ đều có một điểm chung là luôn nỗ lực phấn đấu, kế thừa truyền thống phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Họ tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Nạo vét kênh mương, bảo vệ cảnh quan môi trường. 

Người xưa thường nói: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm"... nhờ có điều kiện tiếp cận với tri thức ngày càng nhiều, phụ nữ nông thôn Hòa Vang (TP Đà Nẵng) thời nay không chỉ biết lo vun vén tổ ấm riêng mình, mà còn cùng với nam giới tham gia gánh vác, đảm đương những trọng trách, những phần việc chung trong xã hội. Nổi bật, qua 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ cách làm sáng tạo của các cấp Hội Phụ nữ, nhiều phong trào thi đua đã mang lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư và được các cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.

Tham gia mở rộng đường giao thông kiệt hẻm. 

Diễn tập mô hình tự quản về an ninh trật tự tại cơ sở.

Tin cùng chuyên mục

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 4 3 4 3 7 5 7 6
Hôm nay: 3.824
Hôm qua: 4.675
Tuần này: 28.747
Tháng này: 28.747
Tổng cộng: 43.437.576