Niềm tin và kỳ vọng lớn

Với chủ đề "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết; đổi mới, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực xây dựng, phát triển Hòa Vang theo hướng đô thị có bản sắc riêng", trong hai ngày 16 và 17-7, BCH Đảng bộ H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) sẽ khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với niềm tin và kỳ vọng lớn: "Đại hội sẽ là cơ sở để vùng nông thôn này tiếp tục có thêm nhiều hơn nữa những thành tựu phát triển vượt bậc về mọi mặt. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao và vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước".

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa kiểm tra tình hình sản xuất tại HTX Rau an toàn Túy Loan (xã Hòa Phong)

Đồng lòng - bứt phá

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của TP, Hòa Vang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ, nội lực, tranh thủ nguồn lực đầu tư từ bên ngoài; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI đã đề ra. Trong đó, kết quả thực hiện 3 chương trình đột phá về "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp phục vụ đô thị", "Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư để phát triển đô thị" và "Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ trong tình hình mới", cùng với hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020, trong đó có sự đóng góp đầy trách nhiệm của Ban Dân vận Thành ủy vận động 139 đơn vị, ban ngành của TP giúp đỡ với tổng kinh phí hơn 124,5 tỷ đồng và hơn 64.800 ngày công... đã góp phần tạo nên một vùng nông thôn giàu đẹp, văn minh và có bản sắc văn hóa riêng.

Vùng nông thôn Hòa Vang rạng rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII

Cơ cấu kinh tế của H. Hòa Vang dịch chuyển đúng hướng; tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 12%; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 55 triệu đồng/năm, tăng 1,98 lần so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của TP còn 0%; 100% tổ chức Đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, phát triển 788 đảng viên mới. Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo và giải quyết việc làm được thực hiện tốt; công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực với hơn 6.000 lượt hộ thoát nghèo, tạo điều kiện cho 489 lao động nông nghiệp sang làm việc tại Hàn Quốc. 100% gia đình chính sách, hộ đồng bào Cơ Tu và hộ nghèo đều có nhà ở ổn định; 100% nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn huyện được tôn tạo, đầu tư nâng cấp với quy mô rộng lớn, trang trọng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.

Và để có diện mạo Hòa Vang khang trang, đổi mới như hôm nay, không thể không nhắc đến những đóng góp thầm lặng của người dân địa phương. Với địa bàn có hàng trăm dự án đã và đang triển khai, hàng ngàn héc-ta đất bị thu hồi, hơn 6 ngàn hộ dân phải di dời, giải tỏa cùng với tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ nên đã tác động không nhỏ đến đời sống và sinh hoạt của người dân trong nhiều năm qua. Thực tế đó đặt ra bao trăn trở đối với những người làm công tác lãnh đạo, điều hành để làm sao đạt đến sự cân bằng: vừa bảo đảm sự phát triển, vừa bảo đảm an dân. Từ đó, công tác giải tỏa đền bù, tái định cư luôn được huyện gắn với công tác bảo đảm an sinh xã hội. Cùng với việc đưa chủ trương đến với người dân¸ sự vận động thuyết phục của cả hệ thống chính trị nói chung, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể nói riêng luôn chú trọng công tác vận động thông qua tiếp xúc, đối thoại với dân, tìm hiểu và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân nên giúp người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách liên quan đến công tác thu hồi đất, giải tỏa, đền bù, hỗ trợ, tái định cư...

Trong công tác xây dựng Đảng, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) được huyện thực hiện nghiêm túc gắn tiếp tục học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đợt sinh hoạt chính trị "tự soi, tự sửa"; đổi mới tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước và của cả hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác vận động quần chúng đã có sự đổi mới về phương thức vận động, gắn bó mật thiết với dân, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của quần chúng; qua đó đã giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh từ cơ sở, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các chương trình hành động của địa phương; nhất là những nghị quyết, chương trình, đề án hành động mang tính hiệu quả cao...

Các ngành chức năng H. Hòa Vang nỗ lực bảo tồn, phục dựng bản sắc văn hóa cho đồng bào Cơ Tu ở địa phương.

Quyết tâm tiến về phía trước

Theo Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Trần Văn Trường, những kỳ tích trên đã phần nào minh chứng cho sức mạnh đồng thuận, đoàn kết của cả hệ thống chính trị huyện trong suốt nhiệm kỳ qua là: "Đảng nói - dân tin, chính quyền làm dân ủng hộ, Mặt trận đoàn thể vận động - dân theo".

Nhiệm kỳ 2020-2025, kế thừa những kinh nghiệm đã được đúc kết từ công tác chỉ đạo điều hành trong suốt quá trình phát triển, Đảng bộ và nhân dân Hòa Vang quyết tâm giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, gắn với cơ cấu lại các ngành kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh để thúc đẩy tăng trưởng nhanh và chuyển dịch kinh tế mạnh mẽ. Mục tiêu mà dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đặt ra chính là: Tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ; phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực xây dựng phát triển Hòa Vang theo hướng đô thị có bản sắc riêng; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; ưu tiên phát triển công nghiệp, du lịch sinh thái, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường, thực hiện hiệu quả chương trình an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; phấn đấu đề xuất thành lập thị xã Hòa Vang. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM theo hướng ưu tiên phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm nông nghiệp sạch, có giá trị kinh tế cao phục vụ đô thị và du lịch; tập trung thực hiện Bộ tiêu chí huyện NTM mới nâng cao, xã NTM kiểu mẫu; phấn đấu đến năm 2025 có 11/11 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có ít nhất 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Ngoài ra, huyện còn bám sát Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với địa bàn; đồng thời đề xuất UBND TP chỉ đạo các đơn vị liên quan ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho huyện, ưu tiên cơ chế phân bổ nguồn lực đầu tư xây dựng cơ bản lồng ghép với nguồn lực xây dựng NTM...

"Hòa Vang anh hùng trong thời chiến, anh hùng trong thời kỳ đổi mới và năng động trong hiện tại. Dù còn đó bao bộn bề lo toan, nhưng với bề dày truyền thống cách mạng, chúng tôi tin rằng, với sự quyết tâm cao của Đảng bộ, sự đồng lòng, đồng thuận, đoàn kết thống nhất của Đảng và nhân dân địa phương, những chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra sẽ đạt được nhiều thắng lợi", Bí thư Huyện ủy Trần Văn Trường tin tưởng.

                                                                                                                 Theo Vy Hậu, Báo CAĐN

Tin cùng chuyên mục

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 4 2 5 5 2 6 0 0
Hôm nay: 1.943
Hôm qua: 4.795
Tuần này: 22.245
Tháng này: 162.158
Tổng cộng: 42.552.600