Thông báo kêu gọi đầu tư dự án nông nghiệp huyện Hòa Vang

Thông báo kêu gọi đầu tư dự án nông nghiệp huyện Hòa Vang (Tải về xem thông báo).

1. Vùng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp an toàn ứng dụng công nghệ cao xã Hòa Khương và xã Hòa Phong. (Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng chi tết TL 1:500) (Tải về xem nội dung).

2. Vùng Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Hòa Khương (Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 07 tháng 03 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng chi tết TL 1:500). (Tải về xem nội dung).

3. Vùng Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Hòa Phú (Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 07 tháng 03 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng chi tết TL 1:500). (Tải về xem nôi dung).

4. Mẫu đăng ký đầu tư tại vùng, khu nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Hòa Vang (Tải về xem nội dung

Tin cùng chuyên mục

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 4 2 7 9 3 7 8 9
Hôm nay: 2.710
Hôm qua: 4.915
Tuần này: 20.407
Tháng này: 218.723
Tổng cộng: 42.793.789