Nghị quyết của Ủy ban bầu cử huyện Hòa Vang về xác nhận tư cách Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026 (11/06/2021)
Nghị quyết của Ủy ban bầu cử huyện Hòa Vang về xác nhận tư cách Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hòa...
Nghị quyết về việc công bố Danh sách những người trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026 (01/06/2021)
Nghị quyết về việc công bố Danh sách những người trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang ...
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026 Đơn vị bầu cử số 8 xã Hòa Liên - Hòa Bắc (19/05/2021)
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026 Đơn vị bầu cử số 8 xã Hòa Liên - Hòa...
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026 Đơn vị bầu cử số 7 xã Hòa Sơn - Hòa Ninh (19/05/2021)
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026 Đơn vị bầu cử số 7 xã Hòa Sơn - Hòa ...
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026 Đơn vị bầu cử số 6 xã Hòa Nhơn (19/05/2021)
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026 Đơn vị bầu cử số 6 xã Hòa Nhơn (tải ...
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026 Đơn vị bầu cử số 5 xã Hòa Khương - Hòa Phú (19/05/2021)
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026 Đơn vị bầu cử số 5 xã Hòa Khương - H...
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026 Đơn vị bầu cử số 4 xã Hòa Phong (19/05/2021)
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026 Đơn vị bầu cử số 4 xã Hòa Phong (tải...
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026 Đơn vị bầu cử số 3 xã Hòa Tiến (19/05/2021)
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026 Đơn vị bầu cử số 3 xã Hòa Tiến (tải ...
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026 Đơn vị bầu cử số 2 xã Hòa Châu (19/05/2021)
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026 Đơn vị bầu cử số 2 xã Hòa Châu (tải ...
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026 Đơn vị bầu cử số 1 Hòa Phước (19/05/2021)
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026 Đơn vị bầu cử số 1 Hòa Phước (tải về...
Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về phê duyệt khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Hòa Tiến (02/04/2021)
Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về phê duyệt khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu H...
Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về phê duyệt khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Hòa Sơn (02/04/2021)
Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về phê duyệt khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu H...
Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về phê duyệt khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Hòa Phước (02/04/2021)
Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về phê duyệt khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu H...
Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về phê duyệt khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Hòa Phú (02/04/2021)
Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về phê duyệt khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu H...
Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về phê duyệt khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Hòa Phong (02/04/2021)
Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về phê duyệt khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu H...
Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về phê duyệt khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Hòa Ninh (02/04/2021)
Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về phê duyệt khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu H...
Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về phê duyệt khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Hòa Nhơn (02/04/2021)
Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về phê duyệt khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu H...
Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về phê duyệt khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Hòa Liên (02/04/2021)
Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về phê duyệt khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu H...
Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về phê duyệt khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Hòa Khương (02/04/2021)
Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về phê duyệt khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu H...
Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về phê duyệt khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Hòa Châu (02/04/2021)
Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về phê duyệt khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu H...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 4 5 7 2 7 3 0 6
Hôm nay: 1.325
Hôm qua: 2.930
Tuần này: 1.325
Tháng này: 32.917
Tổng cộng: 45.727.306