Hòa Vang đánh thức tiềm năng (12/12/2018)
Hòa Vang – mảnh đất nằm về phía Tây của thành phố Đà Nẵng, lúc sinh thời Bác Hồ từng kỳ vọng Hòa Van...
Quyết định 34/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng (04/12/2018)
Quyết định 34/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định ...
Quyết định 33/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định chính sách khuyến công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (04/12/2018)
Quyết định 33/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định ...
Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định chính sách khuyến công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (04/12/2018)
Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định...
Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 quy định nội dung và mức kinh phí hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng (04/12/2018)
Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định...
Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (04/12/2018)
Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích doa...
Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (04/12/2018)
Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ Quy định một số điều của Luật hỗ trợ ...
Thành lập Tổ giúp việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2018 về đẩy mạnh thu hút đầu tư (28/08/2018)
Thành lập Tổ giúp việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2018 về đẩy mạnh thu hút đầu tư (Tải về xem n...
Hòa Vang: Hội nghị “Đẩy mạnh thu hút đầu tư” (25/06/2018)
"Đánh thức tiềm năng" là chủ đề của Hội nghị "Đẩy mạnh thu hút đầu tư" năm 2018 do huyện Hòa Vang tổ...
Đề án phát triển "Hệ sinh thái khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tâm nhìn đến năm 2030 " (01/09/2017)
Đề án phát triển "Hệ sinh thái khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tâm nhìn đến năm 2030 " (...
Chương trình khởi nghiệp năm 2017 của thành phố Đà Nẵng (01/09/2017)
Chương trình khởi nghiệp năm 2017 của thành phố Đà Nẵng (Tải về)
Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025 giai đoạn 1017-2018 trên địa bàn thành phố (01/09/2017)
Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghệp đổi mới sáng tạo Quốc g...
Về việc phê duyệt đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" (01/09/2017)
Về việc phê duyệt đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" (Tả...
Hướng dẫn thực hiện kê khai giá, niêm yết giá đối với dịch vụ lưu trú du lịch (có mẫu đính kèm) (06/06/2016)
Hướng dẫn thực hiện kê khai giá, niêm yết giá đối với dịch vụ lưu trú du lịch (Công văn số 98/T...
Tình hình thực hiện chuyển đổi các HTX theo Luật năm 2012 (07/05/2016)
- Tổng số HTX trên địa bàn huyện Hòa Vang đến tháng 4/2016 là 28 HTX, trong đó: 19 HTX nông nghiệp; ...
Kết quả thực hiện quý I/2016 và kế hoạch hoạt động năm 2016 về thực hiện Đề án “Phát triển doanh nghiệp Đà Nẵng đến năm 2020” (07/05/2016)
Phần I ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUÝ I NĂM 2016  I. KẾT QUẢ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 1. Giải p...
Ban hành một số chính sách xã hội hóa đối với hoạt động Y tế, văn hóa, giáo dục... (15/04/2016)
Ban hành một số chính sách xã hội hóa đối với hoạt động Y tế, văn hóa, giáo dục...
Kế hoạch, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 (20/02/2016)
Phát triển doanh nghiệp theo phương châm tích cực, vững chắc, nâng cao chất lượng, phát triển về số...
Kế hoạch hoạt động của huyện Hòa Vang năm 2016 về thực hiện Đề án “Phát triển doanh nghiệp Đà Nẵng đến năm 2020” (20/02/2016)
Sau đây là kế hoạch hoạt động của huyện Hòa Vang năm 2016 về thực hiện Đề án “Phát triển doanh...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 3 7 8 0 8 3 7 7
Hôm nay: 300
Hôm qua: 4.169
Tuần này: 0
Tháng này: 45.272
Tổng cộng: 37.808.377