Hòa Vang: Quan tâm bảo tồn văn hóa đồng bào Cơ tu gắn với phát triển du lịch sinh thái cộng đồng

Ban Điều hành Quỹ môi trường toàn cầu tại Việt Nam vừa tổ chức hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Đề án "Bảo tồn văn hóa đồng bào Cơ tu gắn với phát triển du lịch sinh thái cộng đồng" tại xã Hòa Bắc.

Theo đánh giá tại hội nghị, Đề án "Bảo tồn văn hóa đồng bào Cơ tu gắn với phát triển du lịch sinh thái cộng đồng" được huyện Hòa Vang tổ chức, triển khai tại hai thôn Tà Lang và Giàn Bí trong hai năm 2017-2018, với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Thông qua đề án này, ngoài hướng dẫn cho đồng bào Cơ tu được tập huấn, trang bị kiến thức liên quan đến cách sống, sinh hoạt hợp vệ sinh, tạo không gian tốt thu hút khách du lịch thì huyện Hòa Vang còn thành lập tổ quản lý, bảo vệ rừng; mua cồng chiêng, trang phục truyền thống, hỗ trợ hoạt động của nhóm văn nghệ... qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học và tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong quản lý bảo vệ rừng cũng như góp phần cải thiện sinh kế, nâng cao chất lượng đời sống của đồng bào dân tộc Cơ tu, xã Hòa Bắc.

Thời gian tới, Ban điều hành Quỹ môi trường toàn cầu tại Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trang bị kỹ năng cho đồng bào Cơtu về việc tiếp đón, hướng dẫn khách du lịch; hỗ trợ máy vi tính, các loại giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương; phát triển du lịch sinh thái cộng đồng trên cơ sở bảo tồn những nét văn hóa truyền thống của dân tộc Cơ tu, góp phần cải thiện sinh kế của đồng bào dân tộc Cơ Tu tại 2 thôn Tà Lang và Giàn Bí, xã Hòa Bắc, thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế xã hội xã Hòa Bắc nói riêng và huyện Hòa Vang nói chung.

                                                                                                        

Trang phục truyền thống và hát múa "tung tung da dá" là nét nổi bật trong văn hóa Cơ tu

                                                                          Thúy Phương