Thường trực HĐND thành phố kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài nguyên khoáng sản tại huyện Hòa Vang

Sáng ngày 31/8, Thường trực HĐND thành phố do ông Nguyễn Nho Trung, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã tổ chức buổi làm việc về rà soát quy hoạch và đi kiểm tra thực tế công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Hòa Vang. Đồng chí Trần Văn Trường, BT Huyện ủy- CT HĐND huyện Hòa Vang và Phí Bí thư Huyện ủy- CT UBND huyện Đặng Thương dự buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc

 Hiện nay trên địa bàn huyện có 24 mỏ khoáng sản được UBND thành phố cấp phép khai thác, còn hiệu lực, đang hoạt động khai thác và 21 mỏ khoáng sản đã hết thời hạn khai thác, phải đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường. Công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trong thời gian qua còn nhiều thiếu sót, hạn chế nên trong quá trình khai thác, nhiều doanh nghiệp thực hiện không đúng giấy phép khai thác, vi phạm các quy định về tài nguyên khoáng sản như khai thác vượt môc giới, khai thác độ sâu quá mức, không thực hiện phục hồi môi trường, một số mỏ đã hết hạn giấy phép khai thác nhưng hiện nay vẫn còn đang hoạt động làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Tại buổi làm việc, huyện Hòa Vang cũng đề cập đến một số khó khăn, tồn tại trong công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn. Đồng thời, kiến nghị thành phố chú trọng, tăng cường phối hợp với địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn huyện, trong quá trình cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho các đơn vị cần tăng cường trách nhiệm của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, xử lý nghiêm các hoạt động khai thác trái phép cũng như các trường hợp vi phạm không tiến hành hoàn thổ, phục hồi cải tạo môi trường cũng thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường như đã cam kết nhất là quan tâm hỗ trợ cho công tác an sinh xã hội của nhân dân trong khu vực khai thác.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị: Các sở ban, ngành thành phố cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động khai thác khoáng sản, xử phạt vi phạm nghiêm đối với các đơn vị đang còn hiệu lực khai thác nhưng thực hiện không đúng giấy phép đã được thành phố phê duyệt, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm các giải pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh khu vực mỏ, các sở ngành thành phố cũng cần nghiên cứu đến giải pháp công khai giấy phép, phạm vi, mốc giới doanh nghiệp được phép khai thác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương quản lý, giám sát hoạt động này được thuận lợi, UBND huyện Hòa Vang cũng cần chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của thành phố trong công tác kiểm tra nhằm quản lý tốt tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn.

Ngay sau buổi làm việc, đoàn đã đi thực tế hoạt động khai thác khoáng sản tại một số mỏ khoáng sản trên địa bàn.

Hoàng Vân