Hòa Vang: Chú trọng công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm

Từ đầu năm 2021 đến nay, huyện Hòa Vang đã chỉ đạo các ban ngành, địa phương quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), nhờ đó đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức của người cung cấp thực phẩm, người tiêu dùng và cả cộng đồng.

          Theo ông Trần Văn Thanh, Trưởng phòng Y tế huyện Hòa Vang, thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; trong đó đưa tiêu chí ATTP vào đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng cuối năm, đơn vị đã tham mưu cho UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo liên ngành, chỉ đạo 11 xã kiện toàn Ban chỉ đạo. Các ngành chức năng chủ yếu của huyện (phòng Y tế, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và phòng Kinh tế - Hạ tầng) nhanh chóng rà soát chức năng, nhiệm vụ và tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện.

          Sau khi củng cố Ban chỉ đạo, huyện cử 03 cán bộ tham gia lớp đào tạo lấy mẫu gửi kiểm nghiệm, tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý ATTP cho cán bộ trực tiếp quản lý của huyện và 11 xã, tuyên truyền, tập huấn kiến thức về ATTP cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, tiểu thương tại các chợ; Mặt trận và các hội, đoàn thể của huyện tích cực tổ chức tuyên truyền ở 113 thôn và phát động thi đua thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Cùng với đó, các ngành chức năng huyện và 11 xã cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền tới các hộ kinh doanh, chế biến thực phẩm, các quán ăn, quán giải khát nhằm nâng cao kiến thức và trách nhiệm của người tiêu dùng, người cung cấp thực phẩm với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như thông qua kênh truyền thanh, cổ động trực quan, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tại khu dân cư, các cuộc họp của các hội, đoàn thể hay ngoại khóa trong nhà trường…

Cùng với đó, các tổ chức mặt trận, đoàn thể của huyện cũng đã tích cực vào cuộc thực hiện công tác giám sát chấp hành pháp luật về ATTP như Hội Liên hiệp Phụ nữ giám sát tại các chợ, cơ sở dịch vụ ăn uống; Liên đoàn lao động huyện phụ trách giám sát các bếp ăn tập thể trong doanh nghiệp, xí nghiệp; Đoàn thanh niên giám sát tại các bếp ăn tập thể trong trường học và nhóm lớp độc lập tư thục, Mặt trận huyện giám sát hộ kinh doanh thức ăn đường phố và dịch vụ nấu ăn lưu động...

          Trưởng phòng Y tế huyện Hòa Vang Trần Văn Thanh nhấn mạnh "Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự phối hợp đồng bộ từ công tác chỉ đạo đến khâu giám sát, thực hiện, chính vì vậy từ đầu năm 2021 đến nay không xảy ra các trường hợp bị vụ ngộ độc thực phẩm. Với sự vào cuộc tích cực của các ngành, địa phương, công tác đảm bảo ATTP trong thời gian tới của huyện sẽ có nhiều chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, nhằm bảo vệ tốt sức khỏe cho người dân".

            Trung tâm VH,TT và TT huyện

Tin cùng chuyên mục