Phấn đấu xây dựng Hòa Vang thành một đô thị có bản sắc riêng

09/04/2021
Ngày 8-4, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang để đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 30-12-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về...