Hòa Vang: Nhiều mô hình hay trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

21/01/2019
Kết thúc năm 2018, toàn huyện Hòa Vang có 9 đơn vị được xếp loại tốt và 2 đơn vị xếp loại khá trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và trật tự an toàn giao thông (TTATGT); có 85/119...