VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kế hoạch tổ chức đối thoại trao đổi giữa chính quyền với tổ chức, công dân và cán bộ, công chức về giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2016

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu Kế hoạch số 48KH-UBND Người ký Đặng Thương
Ngày ban hành 13/04/2016 Ngày xuất bản 13/04/2016
Ngày hiệu lực 13/04/2016 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Văn bản cải cách hành chính Loại văn bản Văn bản cải cách hành chính
Cấp ban hành UBND Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung Kế hoạch tổ chức đối thoại trao đổi giữa chính quyền với tổ chức, công dân và cán bộ, công chức về giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2016
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: 1.48.signed.pdf
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin đối với cơ quan, đơn vị thuộc huyện
  2. Hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú (Xóa khẩu) và giải quyết chế độ mai tán phí
  3. Triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Hòa Vang
  4. Hỗ trợ các trường thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm
  5. Kết quả kiểm tra, đánh giá công tác CCHC, ứng dụng CNTT của các xã thuộc huyện 6 tháng đầu năm 2016