DANH BẠ, EMAIL DANH BẠ, EMAIL

I. KHỐI ĐẢNG

1. Thường trực Huyện uỷ:

Trần Văn Trường

Email : huyenuyhoavang@danang.gov.vn

Chức vụ

Họ và tên

ĐTCQ

ĐTDĐ

Email

 Đà Nẵng

BT Huyện uỷ

Trần Văn Trường

3846138

0905007007

truongtv

Phó Bí thư TT

Nguyễn Thanh Hùng

3846140

0905122347

hungnt6

2. Văn phòng Huyện ủy:

Email : vanphonghuyenuy@danang.gov.vn

CVP

Nguyễn Thúc Dũng

3670193

0905885123

dungnt5

PCVP

Nguyễn Văn Thành

3846137

0935278597

thanhnv1

PCVP

Mạc Thị Thùy Duyên

3672344

0905737635

duyenmtt

TTCQ

 

3846137

 

 

3. Ban Tổ chức:

Email : bantochuchv@danang.gov.vn

Tr.Ban Tổ chức

Lê Trung Thắng

3670073

0903580148

thanglt

Phó Tr. Ban

Võ Thi Nhung

3846141

0905705717

nhungvt

Phó Tr.Ban

Nguyễn Thanh Quảng

3846141

0905722238

quangnt6

4. Ủy ban kiểm tra Đảng:

Email : uybankiemtrahv@danang.gov.vn

CN. UBKT

Nguyễn Văn Vân

3670474

0903573567

vannv

P.Chủ nhiệm

Đặng Mẹo

 

0909239082

meod

P.Chủ nhiệm

Nguyễn Xuân Đại

  0905133638 daidx

5. Ban Tuyên giáo:

Email : bantuyengiaohv@danang.gov.vn

Trưởng Ban

Lê Văn Hùng Vương

3673439

0983415419

vuonglvh

Phó Tr. Ban

Nguyễn Thị Thanh An

3846142

0905473575

anntt3

6. Ban Dân vận:

Email : bandanvanhv@danang.gov.vn

Tr.Ban Dân vận

Huỳnh Văn Thới

3670331

0914020748

thoihv3

Phó Tr. Ban

Nguyễn Văn Vĩnh

3670331

0905124345

vinhnv4

Phó Tr. Ban

Nguyễn Hữu Long

 

0905210280

longnh1

Phó Tr. Ban

Ngô Minh Lệ

  0905267333 lenm

7. Trung Tâm bồi dưỡng Chính trị:

Email : trungtambdcthv@danang.gov.vn

GĐ TT  BDCT

Phan Phụng Trung

 

0905021487

trungpp

PGD TT BDCT

Trần Văn Thủy

 

0905708778

thuytv

 

II. KHỐI MẶT TRẬN, HỘI, ĐOÀN THỂ

1. Uỷ ban MTTQVN:

Email : ubmttqvnhuyen@danang.gov.vn

CT UBMTTQVN

Nguyễn Thị Hiệp

3670913

0905152917

hiepnt2

Phó CT

Đinh Ngọc Trinh

3846170

0905271245

trinhdn

Phó CT

Nguyễn Thị Thủy

 

0905067448

thuynt10

Phó CT

Lê Duy Cửu

3846170

0905370709

cuuld

2. Hội Nông dân:

Email : hoinongdanhuyen@danang.gov.vn

Chủ tịch

Nguyễn Đình Khánh Vân

3846275

0905020483

vanndk1

PCT

Nguyễn Đức Lê

3846275

0914104265

lend

PCT

Trần Ngọc Anh

3846275

0905077638

anhtn

3. Hội Cựu chiến binh:

Email : cuuchienbinhhv@danang.gov.vn

Chủ tịch hội

Nguyễn Văn Hưng

3673130

0973951959

hungnv2

PCT

Nguyễn Hữu Tính

3673130

0905231663

tinhnh1

PCT

Nguyễn Thành Nhơn

 

0979075067

nhonnt1

4. Huyện đoàn:

Email : huyendoanhoavang@danang.gov.vn

Bí thư Huyện đoàn

Nguyễn Bá Duân

3846129

0905279079

duannb

Phó Bí thư

Lê Thị Trúc Linh

 

0905033171

linhltt1

5. Hội Liên hiệp Phụ nữ:

Email : phunuhoavang@danang.gov.vn

Chủ tịch

Lê Thị Phượng

3672373

0905234147

phuonglt4

PCT

Lê Thị Hồng

3846145

01698370537

honglt

PCT

Lê Huyền Trâm

3846145

0905233445

tramlh

6. Liên đoàn Lao động:

Chủ tịch

Đặng Sĩ Cừ

3673074

0905132300

culd

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Do

3673074

0976011044

dont

7. Hội Chữ thập đỏ:

Email : ctdhhv@danang.gov.vn

 

Chủ tịch

Nguyễn Văn Quý

3879200

0905076951

quynv7

Phó Chủ tịch

Đinh Thị Phương Thuỷ

 

01213579975

thuydtp2

 

8. Hội người mù:

Chức vụ

Họ và tên

ĐTCQ

ĐTNR

ĐTDĐ

Chủ tịch

Trần Văn Xuân

3846113

3788026

0905173856

9. Hội Từ thiện:

Chủ tịch

Cao Văn Truyện

3783586

2214407

0905075779

PCT

Đoàn Thị Ánh Tuyết

 

0905169201

PCT

Nguyễn Văn Châu

 

0905291720

10. Hội Khuyến học:

Chủ tịch

Đặng Phước Đắc

3783678

 

0905244045

11. Hội nạn nhân chất độc da cam:

Chủ tịch

Ngô Hồng Minh

3674560

 

0905133891

12. Hội Cựu giáo chức:

Chủ tịch

Nguyễn Đình Hùng

3783678

 

0905157783

13. Hội Tù yêu nước :

Chủ tịch

Đặng Minh Hoàng

3784210

 

0905558018

14. Hội  làm  vườn:

Phó Chủ tịch

Nguyễn Tài

2245418

 

0903545446

 

III. KHỐI NHÀ NƯỚC:

Lãnh đạo UBND huyện:

Email : ubndhuyenhoavang@danang.gov.vn

 

Chức vụ

Họ và tên

ĐTCQ

ĐTDĐ

Email

Đà Nẵng

CT.  UBND

Đặng Thương

3846331

0913494684

thuongd

PCT TT

Đặng Phú Hành

3846299

0913494021

hanhdp

PCT

Bùi Nam Dũng

3846300

0905710666

dungbn

1. Văn phòng UBND huyện:                 Số FAX : 3846476

Email : vpubnd-hoavang@danang.gov.vn

Chánh VP

Phan Văn Tôn

3846172

0905144677

tonpv

PCVP

Ngô Quốc Dũng

3783802

0905666319

Dungnq

PCVP

Đinh Viết Trần Thọ

3673549

0905825582

thodvt

Các chuyên viên tổng hợp:

Chuyên viên

Vũ Ái Nhi

3879183

01683990538

nhiva

Chuyên viên

Phan Thanh Phong

0983068819

phongpt3

Chuyên viên

Huỳnh Thị A Ly

0905275627

lyhta

Chuyên viên

Đặng Thị Kim Yến

0984003665

yendtk

Chuyên viên

Hồ Thị Minh Chi

0932473175

chihtm1

Chuyên viên

Ngô Thị Ngọc Dung

0905013681

dungntn1

Chuyên viên

Lê Thị Linh

 

01667258994

linhlt1

Chuyên viên

Châu T.Thúy Phương

3879183

01674713095

phuongctt

Chuyên viên

Lê Phương Nam

 

0989434339

namlp

Chuyên viên

Ngô Văn Hòa

 

0905188658

hoanv

Bộ phận Văn thư

Tổ trưởng

Trần Thị Liên

3846476

0988788056

lientt

Chuyên viên

Ng T. Hồng Hạnh

0903535348

hanhnth2

Chuyên viên  

Lê Thị Thu Ni

 

0905620648

nyltt

Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ

Chuyên viên

Trương T.N.Thương

2246752

0934817873

thuongttn

Cán sự

Phan Thanh Tâm

0935112839

tampt1

Bộ phận Giải tỏa đền bù:

Chuyên viên

Ngô Ngọc Châu

3846174

0913431007

chaunn

Chuyên viên

Nguyễn Thanh Hùng

0905652575

hungnt16

Chuyên viên

Đặng Công Đào

0985343407

daodc

Chuyên viên

Nguyễn Văn Cường

0905139199

cuongnv1

 

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT              FAX : 0511.3673242

Email : nnptnt@danang.gov.vn

Trưởng phòng

Nguyễn Văn Lý

3673242

0905732916

lynv

PTP

Ngô Thị Hạnh

2245418

0905333703

hanhnt5

PTP

Nguyễn Tài

0903545446

tain

3. Phòng Tài chính-Kế hoạch:

Email : tckh-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng phòng

Nguyễn Thị Hoa

3671034

0913441331

hoant4

PTP

Đinh Thị Thuý Hương

3846157

0982122059

huongdtt4

PTP

Ngô Ngọc Thiện

3846792

0905280581

thiennn

PTP

Trần Thị Thương

3846157

0989686495

thuongtt1

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Email : ktht-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng phòng

Lê Đức Trí

3846894

0903572637

trild

PTP

Ngô Trường Tuấn

3704495

0905019119

tuannt3

PTP

Nguyễn Hữu Chất

3704495

0905102110

chatnh

PTP

Nguyễn Tân

3704495

0913434336

tann1

PTP

Nguyễn Thị Thanh Tâm

3704495

0905629399

tamntt5

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường :

Email : tnmt-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng phòng

Nguyễn Tấn Khoa

3674999

0905006789

khoant2

PTP

Nguyễn Châu

2469122

0905950999

chaun1

PTP

Lê Đức Toại

2469122

0905024579

toaild

PTP

Lê Thị Phước Oanh

2469122

0905212345

oanhltp

6. Phòng Y tế:         

Email : yte-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng  phòng

Trần Văn  Thanh

3788468

0905608561

thanhtv12

PTP

Trần Thị Thương

3788468

0905012363

thuongtt

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Email : gddt-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng  phòng

Phạm Hồ Q` Trang

3879368

0905494249

trangphq

PTP

Nguyễn Văn Quý

3879369

0905194307

quynv

PTP

Lê Văn Hoàng

3846154

0907868479

hoanglv

8. Phòng Lao động và TBXH:

Email : ldtbxh-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng phòng

Phùng Kiệm

3672462

0905234429

kiemp1

PTP

Trần Tiến Trinh

3846160

0989440025

trinhtt

PTP

Đặng Thập

3846160

0905147171

thapd

PTP

Trần Văn Liên

3846160

0935043543

lientv

9. Phòng Văn hóa Thông tin:

Email : vhtt-hoavang@danang.gov.vn

Q. Tr. phòng

Đỗ Thanh Tân

2223778

0982989982

tandt

PTP

Trần Đình Ngô

3846161

0905313341

ngotd

PTP

Lê Kim Ngọc

3846161

0905116102

ngoclk

10. Phòng Tư pháp:

Email: tuphap-hoavang@danang.gov.vn

 

Trưởng phòng

Mạc Thông

3846257

0903595535

thongm

PTP

Ngô Thị Thanh Thảo

3846257

0978684689

thaontt3

PTP

Lê Đình Quảng

3846257

0905015141

quangld1

PTP

Ng~Thị Phương Ngân

3846257

0906147769

nganntp

11. Phòng Nội vụ:

Email : noivu-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng phòng

Ngô Chí Thức

2240176

0905060397

thucnc

PTP

Trà Đình Thứ

3846159

0905472255

thutd

PTP

Nguyễn Văn Sáu

6569956

0905133418

saunv1

PTP

Trần Bùi Quốc Bình

3846159

0905846159

binhtbq

12. Ban quản Lý Đầu tư Xây dựng huyện:

Email : bqldtxd-hoavang@danang.gov.vn

Trưởng Ban

Trần Cảnh Quy

3696087

0913486803

quytc

PTB

Nguyễn Quang Lộc

0903599444

locnq

PTB

Lê Văn Hùng

0905029039

hunglv1

PTB

Nguyễn Bá Tâm

 

0905625112

tamnb

 

13. Đội Quy tắc Đô thị:

Email : qtdt-hoavang@danang.gov.vn

 

Đội trưởng

Ngô Văn Bảy

3672451

0914014216

baynv2

Đội phó

Nguyễn Đăng Dự

2216747

0903535227

dund1

Đội phó

Ngô Thành Nhơn

 

0905530046

nhonnt

Đội  phó

Phạm Xem

 

0905330359

xemp

14. Trung tâm Dân số - KHHGĐ:

Email : dskhhgd-hoavang@danang.gov.vn

 

Giám đốc

Hồ Tấn Lợi

3509825

0905052355

loiht

Phó Giám đốc

Ngô Thị Kim Thời

3783583

0905890044

thointk

Phó Giám đốc

Ông Văn Dưỡng

 

0905212797

duongov

Phó Giám đốc

Vũ Minh Hiền

 

0905041532

hienvm

 

15. Đài Truyền thanh –Truyền hình:

Email : daitruyenthanh-hoavang@danang.gov.vn

 

Trưởng đài

Trần Văn Sâm

2216136

0903578809

samtv

P. Trưởng đài

Đặng Công Chiến

3846136

0974984989

chiendc

P.Trưởng đài

Phạm Hùng

 

0905131019

hungp

16. Trung tâm TDTT:

Email : ttvhtt-hoavang@danang.gov.vn

Giám đốc

Lê Đinh Minh Hải

2223778

0905358026

haildm

PGĐ

Nguyễn Hữu Dũng

2223778

0905702989

dungnh6

 

17. Thanh Tra Nhà nước huyện:

Email : thanhtra-hoavang@danang.gov.vn

 

C. Thanh Tra

Nguyễn Minh Trí

3783575

0982069018

trinm4

Phó Chánh TT

Nguyễn Cường

3846100

0905212796

Cuongn3

Phó Chánh TT

Nguyễn Thị Xuân

3846100

0905840878

xuannt3

Phó Chánh TT

Lê Hợp

3846100

0936085567

hopl