Hướng dẫn đăng ký dịch vụ công trực tuyến qua SMS Hướng dẫn đăng ký dịch vụ công trực tuyến qua SMS

Bước 1. Nhắn tin tới Tổng đài dịch vụ công theo cú pháp:
TK, Ho va ten, soCMND,Ngaysinh hoặc TK;Ho va Ten; soCMND;Ngaysinh và gửi đến số 8188. 
Trong đó, ngày sinh có định dạng dd/mm/yyyy hoặc dd.mm.yyyy
Bước 2. Sau khi đăng ký thành công, Tổng đài dịch vụ công sẽ nhắn tin phản hồi tên tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng.

Dịch vụ công trực tuyến Dịch vụ công trực tuyến

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Để đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến, xin mời quý khách làm theo các bước sau đây

BƯỚC 1 : PHẢI ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CÔNG DÂN ĐIỆN TỬ

Trình tự thực hiện như sau:

(1) Truy cập vào Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ http://egov.danang.gov.vn, sau đó nhấp vào nút đăng ký để bắt đầu đăng ký tài khoản. Nếu Ông (bà) đã đăng ký tài khoản công dân điện tử, thì thực hiện "BƯỚC 2,  ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN"

(2) Nhập đầu đủ các thông tin cá nhân vào màn hình đăng ký.

Địa chi email chính là tài khoản đăng nhập sau này của Ông/Bà trên hệ thống. Sau khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ gửi email của Ông/Bà thông tin và mật khẩu đăng nhập, kèm theo đường dân để xác nhân việc đăng ký

(3) Ông/Bà kiểm tra email cá nhân, sau đó kích vào đướng dẫn trong email để xác nhận việc đăng ký.

Sau khi xác nhân việc đăng ký, Ông/Bà đã có tài khoản để đăng nhập vào Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

BƯỚC 2, ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Trình tự thực hiện như sau:

(1) Đăng nhập vào hệ thống thông tin Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ http://egov.danang.gov.vn bằng tài khoản công dân điện tử đã đăng ký tại bước 1.

(2) Kích chọn dịch vụ công để thực hiện đăng ký trực tuyến

(3) Nhập đầy đủ thông tin trong đơn đăng ký và  quét (scan) hoặc hình ảnh các giấy tờ và đính kèm vào danh sách thành phần hồ sơ theo quy định.

(4) Nộp hồ sơ

Lưu ý : Ông/Bà theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ bằng các cách sau:

- Tra cứu thông tin tại địa chỉ http://egov.danang.gov.vn/tracuuhs

- Xem tại trang thông tin tài khoản cá nhân.

- Nhắn tin với cú pháp DVC<Mã biên nhận> và gửi tới 8188