Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực

STT
1 Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội
2 Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính Kho bạc nhà nước
3 Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước (KBNN) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính Kho bạc nhà nước
4 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất, sản phẩm thực phẩm Vệ sinh an toàn thực phẩm
5 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ do cơ sanh thực phẩm nhỏ lẻều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất Vệ sinh an toàn thực phẩm
6 Thủ tục cấp lại do mất, hư hỏng Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ Vệ sinh an toàn thực phẩm
7 Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ Vệ sinh an toàn thực phẩm
8 Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân Vệ sinh an toàn thực phẩm
9 Xác nhận bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương Vệ sinh an toàn thực phẩm
10 Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có đăng ký kinh doanh thuộc quận, huyện cấp Vệ sinh an toàn thực phẩm
11 Thủ tục cấp mới và cấp lại do hết hạn giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có đăng ký kinh doanh thuộc quận, huyện cấp Bảo trợ xã hội
12 Thủ tục cấp lại do bị mất, hư hỏng và cấp đổi do có thay đổi hoặc bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản Vệ sinh an toàn thực phẩm
13 Thủ tục cấp mới và cấp lại do hết hạn Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản Vệ sinh an toàn thực phẩm
14 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ của đối tượng bảo trợ xã hội khi thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện trong thành phố Bảo trợ xã hội
15 Thủ tục chuyển hồ sơ của đối tượng bảo trợ xã hội khi thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện trong thành phố Bảo trợ xã hội
16 Thủ tục tiếp nhận đối tượng xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quản lý của cấp trên Bảo trợ xã hội
17 Thủ tục Xác nhận các loại giấy tờ liên quan đến đối tượng hộ nghèo Bảo trợ xã hội
18 Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn Bảo trợ xã hội
19 Thủ tục hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở đối với đối tượng được trợ giúp đột xuất theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP Bảo trợ xã hội
20 Thủ tục Giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng cho một số đối tượng được trợ giúp đột xuất theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP Bảo trợ xã hội
21 Thủ tục đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP. Bảo trợ xã hội
22 Thủ tục đề nghị trợ giúp xã hội đột xuất (hỗ trợ lương thực cho hộ gia đình thiếu lương thực, hỗ trợ người bị thương nặng) Bảo trợ xã hội
23 Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên Bảo trợ xã hội
24 Thủ tục đề nghị trợ cấp xã hội thường xuyên Bảo trợ xã hội
25 Thủ tục Giải quyết chính sách đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong kháng chiến Người có công
26 Thủ tục Giải quyết hồ sơ tiếp nhận người có công cách mạng vào Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng Người có công
27 Thủ tục Giải quyết hồ sơ mới công nhận người đảm nhận thờ cúng liệt sỹ Người có công
28 Thủ tục Xác nhận hồ sơ trợ cấp hàng tháng đối với người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21% đến 30% đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc hộ cận nghèo. Người có công
29 Thủ tục cấp mới thẻ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/CP Người có công
30 Thủ tục cấp mới thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng Người có công
31 Thủ tục Giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp 1 lần đối với người có công cách mạng từ trần Người có công
32 Thủ tục Xác nhận đề nghị Chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP Người có công
33 Thủ tục Giải quyết trợ cấp thường xuyên đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn Người có công
34 Thủ tục Giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất của đối tượng chính sách Người có công
35 Thủ tục Giải quyết tuất từ trần cho thân nhân Lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, bệnh binh có tỷ lệ thương tật, bệnh tật từ 61% trở lên từ trần Người có công
36 Thủ tục Giải quyết hồ sơ cấp sổ ưu đãi giáo dục - đào tạo Người có công
37 Thủ tục Giải quyết chế độ cho gia đình tự quy tập xây mộ liệt sĩ trong nghĩa trang gia tộc hoặc nghĩa trang liệt sĩ Người có công
38 Thủ tục Xác nhận hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình Người có công
39 Thủ tục Hồ sơ xét giải quyết công nhận chế độ liệt sĩ Người có công
40 Thủ tục Hồ sơ xét giải quyết công nhận chế độ hưởng chính sách như thương binh Người có công
41 Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công
42 Thủ tục Giải quyết trợ cấp cho người tham gia kháng chiến hoặc con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam Người có công
43 Thủ tục Đăng ký tổ chức đại hội bất thường của hội ở phường, xã Hội
44 Thủ tục Đăng ký tổ chức đại hội nhiệm kỳ của hội ở phường, xã Hội
45 Thủ tục Công nhận Ban Vận động thành lập Hội Hội
46 Thủ tục Đăng ký chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội
47 Thủ tục Đăng ký chấp thuận giải thể hội Hội
48 Thủ tục Đăng ký đổi tên hội và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội
49 Thủ tục Đăng ký phê duyệt điều lệ hội Hội
50 Thủ tục Đăng ký thành lập hội Hội

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 3 6 3 7 8 4 8 0
Hôm nay: 3.558
Hôm qua: 4.915
Tuần này: 17.479
Tháng này: 92.976
Tổng cộng: 36.378.480