Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực

STT
21 Thủ tục đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP. Bảo trợ xã hội
22 Thủ tục đề nghị trợ giúp xã hội đột xuất (hỗ trợ lương thực cho hộ gia đình thiếu lương thực, hỗ trợ người bị thương nặng) Bảo trợ xã hội
23 Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên Bảo trợ xã hội
24 Thủ tục đề nghị trợ cấp xã hội thường xuyên Bảo trợ xã hội
25 Thủ tục Giải quyết chính sách đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong kháng chiến Người có công
26 Thủ tục Giải quyết hồ sơ tiếp nhận người có công cách mạng vào Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng Người có công
27 Thủ tục Giải quyết hồ sơ mới công nhận người đảm nhận thờ cúng liệt sỹ Người có công
28 Thủ tục Xác nhận hồ sơ trợ cấp hàng tháng đối với người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21% đến 30% đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc hộ cận nghèo. Người có công
29 Thủ tục cấp mới thẻ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/CP Người có công
30 Thủ tục cấp mới thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng Người có công

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 3 6 3 7 8 9 1 2
Hôm nay: 3.990
Hôm qua: 4.915
Tuần này: 17.911
Tháng này: 93.408
Tổng cộng: 36.378.912