Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực

STT
111 Cấp đổi, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20cv Thủy sản
112 Thủ tục Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20cv Thủy sản
113 Cấp mới giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20cv Thủy sản
114 Đăng ký cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận đăng ký tàu cá dưới 20 CV Thủy sản
115 Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá do mất rách, nát, bị cháy, bị tiêu hủy một phần hoặc toàn bộ Thương mại
116 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thương mại
117 Cấp mới và cấp lại do hết hạn Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá - Trình tự thực hiện Thương mại
118 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu (mục đích kinh doanh), giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Thương mại
119 Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh) và giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy Thương mại
120 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh), cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh) do hết hạn Thương mại

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 3 6 3 7 8 5 1 4
Hôm nay: 3.592
Hôm qua: 4.915
Tuần này: 17.513
Tháng này: 93.010
Tổng cộng: 36.378.514