Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân

Trình tự thực hiện

+Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

+ Bước 3: Công chức phòng chuyên môn kiểm tra hồ sơ, lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân; trình lãnh đạo phòng ký Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

+ Bước 4: Phòng chuyên môn trả kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để chuyển trả cho công dân, tổ chức.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

Thành phần hồ sơ

a) Bộ hồ sơ đối với tổ chức

+ Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01a, quy định tại Phụ lục 4, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT.

+ Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về ATTP theo Mẫu số 01b, quy định tại Phụ lục 4, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BTC.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức);

+ Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.

b) Bộ hồ sơ đối với cá nhân

+ Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01a, quy định tại Phụ lục 4, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT.

+ Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân;

+ Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

+ Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân.

+ Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày tham gia đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi (ngày kiểm tra), cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc đối tượng quản lý của ngành Công Thương

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Phòng Kinh tế và Hạ tầng hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

+ Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được cấp cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

+ Thời hạn hiệu lực của kết quả: 03 năm kể từ ngày cấp.

Lệ phí, phí 30.000 đồng
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

a) Đối với tổ chức:

+ Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01a, quy định tại Phụ lục 4, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT.

+ Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về ATTP theo Mẫu số 01b, quy định tại Phụ lục 4, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT.

b) Đối với cá nhân: Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01a, quy định tại Phụ lục 4, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

+ Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

+ Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn thực phẩm.

+ Quyết định số 4643/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phân công, phân cấp kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, nông lầm thủy sản và quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


Đính kèm: Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân.docx


Các thủ tục khác có liên quan

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 3 6 3 7 8 5 2 2
Hôm nay: 3.600
Hôm qua: 4.915
Tuần này: 17.521
Tháng này: 93.018
Tổng cộng: 36.378.522