Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Xác nhận bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương

Trình tự thực hiện

+ Bước 1. Đối tượng hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;

+ Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ, chuyển Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xử lý, xác nhận vào bản cảm kết.

+ Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết giao kết quả cho công dân, tổ chức.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

Thành phần hồ sơ

Bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương (theo mẫu)

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

03 ngày

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

+ Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm do UBND quận, huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

+ Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không có chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

+ Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định.

+ Buôn bán hàng rong

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

UBND cấp huyện 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Nội dung xác nhận vào bản cam kết

Lệ phí, phí Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Căn cứ Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

+ Căn cứ Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phân cấp cho UBND quận, huyện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương

+ Công văn số 354/SCT-KTATMT ngày 15/3/2016 của Sở Công Thương về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP và Bản Cam kết đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ ngành Công Thương


Đính kèm: Xác nhận bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương.docx


Các thủ tục khác có liên quan

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 3 6 3 7 8 5 1 9
Hôm nay: 3.597
Hôm qua: 4.915
Tuần này: 17.518
Tháng này: 93.015
Tổng cộng: 36.378.519