Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Hòa Khê xã Hòa Sơn: Điểm sáng trong xây dựng thôn kiểu mẫu Nông thôn mới

 

Năm 2015, Huyện Hòa Vang sau khi hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM; để nâng cao thành quả và chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được UBND  Hòa Vang tiếp tục ban hành Bộ tiêu chí xây dựng "Thôn kiểu mẫu nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020, gồm 12 tiêu chí để thực hiện.

Năm 2017, thôn Hòa khê đăng ký thực hiện chương trình xây dựng thôn kiểu mẫu NTM. Đây là một thôn có diện tích 225 ha, địa hình đồi núi bao quanh, giao thông chia cắt có một cửa ngõ ra thôn Phú Thượng, toàn thôn có 199 hộ với 806 nhân khẩu; phần lớn nhân dân sống bằng nghề nông nhưng sản xuất không chủ động, lại thiếu nước và bị ảnh hưởng giải tỏa nghĩa trang giai đoạn 4 mở rộng; thời tiết diễn biến bất thường nên ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất của nhân dân. Thôn Hòa Khê xây dựng thôn kiểu mẫu NTM với xuất phát điểm thấp chỉ đạt 2/12 tiêu chí. Với những khó khăn trên nhưng với sự cố gắn của cả hệ thống chính trị, thôn đã ra sức khắc phục khó khăn, chung sức đồng lòng, đoàn kết, huy động tối đa mọi nguồn lực, tranh thủ lợi thế của thôn, hoàn thành thôn kiểu mẫu NTM, góp phần cùng với xã xây dựng xã kiểu mẫu nông thôn mới.

Ngay từ những ngày đầu triển khai chương trình xây dựng thôn kiểu mẫu NTM, thôn đã  xác định: Xây dựng thôn kiểu mẫu là một chương trình lớn, trong đó vai trò lãnh đạo của chi bộ, điều hành của ban nhân dân thôn cần phải phát huy cao độ, đồng thời phải huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và hơn hết là vận động đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng thôn kiểu mẫu NTM từ đó thu hút sự đồng tình ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân trên cơ sở thực hiện tốt phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm, phát huy sức mạnh toàn dân". Trong quá trình thực hiện, chi bộ tổ chức nhiều cuộc họp có ý nghĩa quyết định như: Chi bộ xây dựng Nghị quyết chuyên đề về xây dựng thôn kiểu mẫu sau đó họp triển khai trong cán bộ quân dân chính thôn. Trên cơ sở Nghị quyết, chi bộ xây dựng kế hoạch tuyên truyền và thực hiện các mục tiêu Nghị quyết đề ra đến tận người dân. Hàng tháng, quý chi bộ đều tổ chức họp cán bộ thôn để đánh giá, rà soát lại các tiêu chí để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đồng thời chỉ đạo cho các ngành đoàn thể vận động hội đoàn viên tích cực hưởng ứng tham gia, xây dựng các phong trào như: Vận động nhân dân xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, Ra quân ngày chủ nhật "xanh – sạch – đẹp", vận động thu các quỹ và thực hiện tốt mô hình "xóm đạo bình yên gắn với xây dựng thôn kiểu mẫu Nông thôn mới… Bên cạnh đó Ban phát triển thôn đã tranh thủ cùng với các thành viên BCĐ, Ban quản lý xây dựng NTM của xã trực tiếp xuống tận nhân dân để cùng giải quyết những vấn đề khó khăn, đồng thời huy động sự tham gia tích cực của toàn dân...Qua thực tế cho thấy, trong việc xây dựng thôn kiểu mẫu tại Hòa Khê, mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều được đài truyền thanh xã và cán bộ tuyên truyền thông tin thường xuyên đến mọi tầng lớp nhân dân với tinh thần "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".

Với những nỗ lực và cố gắn, qua một năm thực hiện nhiệm vụ, Đến nay, trên địa bàn thôn không còn hộ gia đình ở nhà tạm, nhà dột nát; số nhà đạt tiêu chuẩn của Bộ xây dựng về phòng chống thiên tai 173/199 hộ đạt tỉ lệ 87%, 100% nhà ở trong thôn có công trình bếp, nhà vệ sinh sạch sẽ; năm 2017 thôn Hòa khê đạt danh hiệu thôn văn hóa tiêu biểu, số hộ gia đình văn hóa đạt 90,05% danh hiệu gia đình văn hóa, số lượng nhân dân tham gia mua bảo hiểm y tế đạt 96,1%...Thôn đã chủ động vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình để tăng thu nhập như: Cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả, xây dựng mô hình Vườn kiểu mẫu; đồng thời thôn cũng vận động nhân dân chăn nuôi gia súc, gia cầm. Ngoài ra thôn còn chủ động vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thôn hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, khó khăn và đưa ra các biện pháp, giải pháp thoát nghèo bền vững, đến nay nguồn hỗ trợ cho thôn với tồng số tiền gần 100 triệu đồng. Được sự giúp đỡ, hỗ trợ tích cực như vậy nên trong năm qua đã thoát được 19/35 hộ nghèo đạt tỉ lệ 126% vượt so với Nghị quyết đề ra 26%. Bình quân thu nhập đầu người năm 2017 của thôn đạt 40,501 triệu đồng/người/năm tăng 10,856 triệu đồng/người/năm so với năm 2016 và tăng vượt mức bình quân thu nhập của xã năm 2017 là 111%. Trên cơ sở khai thác các nguồn vốn hỗ trợ kết hợp với vốn đối ứng của địa phương và các nguồn đóng góp của người dân, đến nay thôn đã triển khai thực hiện nhiều công trình lớn phục vụ chương trình xây dựng thôn kiểu mẫu NTM như: Đường trục chính của thôn dài 2165m mặt đường đảm bảo, có biển báo giao thông, tỷ lệ cây xanh 02 bên đạt 100%, hàng tuần nhân dân ra quân dọn vệ sinh môi trường đàm bảo. Tuyến đường này được nhà nước đầu tư  864 triệu đồng bắt điện chiếu sáng, các trục đường kiệt hẻm được bê tông hóa theo quy định và  và bắt điện được 9/17 tuyến đạt 53%. Trong 01 năm qua, nhân dân trong thôn tự nguyện đóng góp 247 triệu đồng đề làm các công trình ở thôn như: Làm đường giao thông; xây dựng sân nền và tường rào nhà văn hóa; xây dựng khu thể thao của thôn; làm các panô tuyên truyền trên các trục đường của thôn; góp gần 1000 ngày công lao động để làm đường giao thông, ra quân trồng cây, vệ sinh môi trường, xây dựng khu thể thao thôn… Nhiều  gia đình, cá nhân nêu gương trong phong trào đã góp góp tiền, hiến đất  cùng với thôn thực hiện chủ trương xây dựng thôn kiểu mẫu NTM như: Anh Phan Anh Tuấn, Trần Quốc Toản, Nguyễn Văn Chi, Huỳnh Văn Hòa và hàng chục hộ gia đình khác trong thôn.  

Có được những kết quả  trên cho thấy chủ trương đúng sẽ đem lại kết qua cao về thực hiện chương trình xây dựng thôn kiểu mẫu trên địa bàn thôn. Qua đó thể hiện rõ nét trong việc phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ,  sự vào cuộc của ban nhân dân thôn và công tác vận động tích cực của các hội đoàn thể ở thôn mà hạt nhân đoàn kết là Bí thư chi bộ; chính sự thống nhất trong việc xây dựng Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, tổ chức vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi, các công trình kinh tế, văn hoá phục vụ chương trình xây dựng thôn kiểu mẫu. Nêu cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, hiến kế, góp của, góp công cùng chung sức xây dựng thôn. Từ việc xác định mỗi người dân là một chủ thể, cán bộ thôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia xây dựng thôn kiểu mẫu bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, trong đó có việc đóng góp tiền của, công sức xây dựng các thiết chế nhà văn hóa, đường GTNT, bắt điện chiếu sáng, xây dựng khu thể thao thôn, xây dựng tường rào, nhà văn hóa, trang trí các panô tuyên truyền dọc các tuyến đường... Một số tiêu chí xây dựng NTM trực tiếp liên quan đến ý thức và năng lực của người dân như: VSMT, nhà ở dân cư, thu nhập, giảm nghèo, văn hóa, việc chấp hành pháp luật, hương ước của cộng đồng được người dân đồng tình ủng hộ và tự giác thực hiện.

Mặc dù gặp không ít khó khăn trong việc thực hiện 12/12 tiêu chí xây dựng thôn kiểu mẫu NTM nhưng với sự chỉ đạo tích cực của Đảng ủy, UBND xã, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn và đặc biệt là sự đồng lòng góp sức của mọi tầng lớp nhân dân trong thôn. Đến cuối năm 2017, thôn Hòa Khê đã cơ bản đạt chuẩn 12/12 tiêu chí thôn kiểu mẫu NTM. Đồng thời xã đã hoàn tất các thủ tục để đề nghị UBND Huyện công nhận là thôn kiểu mẫu NTM. Bài học về huy động sức dân trong xây dựng NTM ở thôn Hòa Khê sẽ là kinh nghiệm quý báu để nhiều thôn khác trên địa bàn trong xã Hòa Sơn nói riêng và trong huyện Hòa Vang nói chung tham khảo trong quá trình thực hiện xây dựng thôn kiểu mẫu NTM. 
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 9 7 3 7 3 2 0
Hôm nay: 4.655
Hôm qua: 9.740
Tuần này: 14.395
Tháng này: 182.844
Tổng cộng: 19.737.320
BẢN QUYỀN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA VANG
Trưởng Ban biên tập: Đặng Phú Hành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hòa Vang
Trụ sở: Quốc lộ 14B, Trung tâm hành chính chuyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại: 84.0236.3879183 Fax: 84.0236.3846476 Email: ubndhuyenhoavang@danang.gov.vn