Đề án phát triển "Hệ sinh thái khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tâm nhìn đến năm 2030 " (01/09/2017)
Đề án phát triển "Hệ sinh thái khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tâm nhìn đến năm 2030 " (...
Chương trình khởi nghiệp năm 2017 của thành phố Đà Nẵng (01/09/2017)
Chương trình khởi nghiệp năm 2017 của thành phố Đà Nẵng (Tải về)
Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025 giai đoạn 1017-2018 trên địa bàn thành phố (01/09/2017)
Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghệp đổi mới sáng tạo Quốc g...
Về việc phê duyệt đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" (01/09/2017)
Về việc phê duyệt đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" (Tả...
Hướng dẫn thực hiện kê khai giá, niêm yết giá đối với dịch vụ lưu trú du lịch (có mẫu đính kèm) (06/06/2016)
Hướng dẫn thực hiện kê khai giá, niêm yết giá đối với dịch vụ lưu trú du lịch (Công văn số 98/T...
Tình hình thực hiện chuyển đổi các HTX theo Luật năm 2012 (07/05/2016)
- Tổng số HTX trên địa bàn huyện Hòa Vang đến tháng 4/2016 là 28 HTX, trong đó: 19 HTX nông nghiệp; ...
Kết quả thực hiện quý I/2016 và kế hoạch hoạt động năm 2016 về thực hiện Đề án “Phát triển doanh nghiệp Đà Nẵng đến năm 2020” (07/05/2016)
Phần I ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUÝ I NĂM 2016  I. KẾT QUẢ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 1. Giải p...
Ban hành một số chính sách xã hội hóa đối với hoạt động Y tế, văn hóa, giáo dục... (15/04/2016)
Ban hành một số chính sách xã hội hóa đối với hoạt động Y tế, văn hóa, giáo dục...
Kế hoạch, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 (20/02/2016)
Phát triển doanh nghiệp theo phương châm tích cực, vững chắc, nâng cao chất lượng, phát triển về số...
Kế hoạch hoạt động của huyện Hòa Vang năm 2016 về thực hiện Đề án “Phát triển doanh nghiệp Đà Nẵng đến năm 2020” (20/02/2016)
Sau đây là kế hoạch hoạt động của huyện Hòa Vang năm 2016 về thực hiện Đề án “Phát triển doanh...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 3 6 3 6 9 2 7 1
Hôm nay: 3.968
Hôm qua: 4.302
Tuần này: 8.270
Tháng này: 83.767
Tổng cộng: 36.369.271