Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực

STT
141 Chứng thực Văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Chứng thực
142 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực
143 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch - Trình tự thực hiện Chứng thực
144 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Chứng thực
145 Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài Chứng thực
146 Chứng thực chữ ký (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Chứng thực
147 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
148 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
149 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
150 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 3 6 3 6 9 2 2 1
Hôm nay: 3.918
Hôm qua: 4.302
Tuần này: 8.220
Tháng này: 83.717
Tổng cộng: 36.369.221