Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực

STT
1 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Đất đai
2 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện Đất đai
3 Chuyển mục đích sử dụng đất Đất đai
4 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Đất đai
5 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Đăng ký kinh doanh
6 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Đăng ký kinh doanh
7 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã do bị mất Đăng ký kinh doanh
8 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Đăng ký kinh doanh
9 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Đăng ký kinh doanh
10 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (do bị rách, nát hoặc mất) Đăng ký kinh doanh

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 3 6 3 6 9 3 9 7
Hôm nay: 4.094
Hôm qua: 4.302
Tuần này: 8.396
Tháng này: 83.893
Tổng cộng: 36.369.397