Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục cấp lại do mất, hư hỏng Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ

Trình tự thực hiện

+ Bước 1. Đối tượng hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;

+ Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ, chuyển Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xử lý, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

+ Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết giao kết quả cho công dân, tổ chức.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

Thành phần hồ sơ

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu 3

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

UBND cấp huyện 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Lệ phí, phí

150.000 đ/lần cấp

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu 3 ban hành kèm theo Thông tư số 57/2014/TT-BCT

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Căn cứ Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

+ Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương  quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

+ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương

+ Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

+ Công văn số 354/SCT-KTATMT ngày 15/3/2016 của Sở Công Thương về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP và Bản Cam kết đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ ngành Công Thương.

 

 


Đính kèm: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN.docx


Các thủ tục khác có liên quan

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 3 6 3 7 8 4 2 9
Hôm nay: 3.507
Hôm qua: 4.915
Tuần này: 17.428
Tháng này: 92.925
Tổng cộng: 36.378.429