Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ

Trình tự thực hiện

+ Bước 1. Đối tượng hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;

+ Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ, chuyển Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trong vòng 05 ngày, chuyển hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, kèm theo thông báo bằng văn bản hồ sơ không hợp lệ và yêu cầu bổ sung (khi bổ sung đầy đủ tiếp nhận như lần đầu), Quá 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ mà cơ sở không có phản hồi, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có quyền hủy hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, trong vòng 15 ngày tiến hành thẩm định cơ sở. Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở là “Đạt”, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp “Không đạt” hoặc “Chờ hoàn thiện” phải ghi rõ lý do trong Biên bản thẩm định. Trường hợp “Chờ hoàn thiện”, thời hạn khắc phục tối đa là 60 ngày. Sau khi đã khắc phục theo yêu cầu của Đoàn thẩm định, cơ sở phải nộp báo cáo kết quả khắc phục (theo mẫu quy định) về cơ quan có thẩm quyền để tổ chức thẩm định lại theo quy định. Thời hạn thẩm định lại tối đa là 15 ngày làm việc tính từ khi cơ quan có thẩm quyền nhận được báo cáo khắc phục theo mẫu.

+ Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết giao kết quả cho công dân, tổ chức.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

Thành phần hồ sơ

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu 1; 

+ Giấy chứng nhận đăng hộ ký kinh doanh ngành nghề sản xuất thực phẩm (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính đề đối chiếu);

+ Bản tự đánh giá Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm để sản xuất thực phẩm theo Mẫu 2; 

+ Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính đề đối chiếu); 

+ Giấy xác nhận đủ sức khỏe để sản xuất thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính đề đối chiếu).

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu 1; 

+ Giấy chứng nhận đăng hộ ký kinh doanh ngành nghề sản xuất thực phẩm (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính đề đối chiếu);

+ Bản tự đánh giá Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm để sản xuất thực phẩm theo Mẫu 2; 

+ Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính đề đối chiếu); 

+ Giấy xác nhận đủ sức khỏe để sản xuất thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính đề đối chiếu).

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ có giấy đăng ký hộ kinh doanh do cơ quan quận huyện cấp 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

UBND cấp huyện 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Lệ phí, phí

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 150.000 đ/lần cấp

+ Phí thẩm xét hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đủ điều kiện ATTP: 500.000 đồng/lần

+ Phí thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ: 1.000.000 đ/lần

+ Phí thẩm định cơ sở kinh doanh thực phẩm: Cửa hàng bán lẻ thực phẩm: 500.000 đ/lần; Đại lý, cửa hàng bán buôn thực phẩm: 1.000.000 đ/lần

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận - Mẫu 1 ban hành kèm theo Thông tư số 57/2015/TT-BCT (dành cho cơ sở sản xuất);

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận - Mẫu 1b ban hành kèm theo Thông tư số 58/2014/TT-BCT (dành cho cơ sở kinh doanh);

+ Bản tự đánh giá Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm để sản xuất thực phẩm - Mẫu 2; 

+ Báo cáo kết quả khắc phục – Mẫu 4 ban hành kèm theo Thông tư số 58/2014/TT-BCT.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Căn cứ Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

+ Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương  quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

+ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương

+ Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

+ Công văn số 354/SCT-KTATMT ngày 15/3/2016 của Sở Công Thương về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP và Bản Cam kết đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ ngành Công Thương.


Đính kèm: Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ.docx


Các thủ tục khác có liên quan

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 3 6 3 7 8 4 4 2
Hôm nay: 3.520
Hôm qua: 4.915
Tuần này: 17.441
Tháng này: 92.938
Tổng cộng: 36.378.442