Đoàn Thanh niên Sở Thông tin và Truyền thông triển khai tuyên truyền chuyển đổi số, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại xã Hòa Liên (13/05/2022)
Triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2022 và nhằm tiếp tục triển khai ...
Xã Hoà Ninh tổ chức buổi lễ thực hiện chuyển đổi số tại cộng đồng dân cư - lồng ghép hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại thôn Hoà Trung (13/05/2022)
Sáng ngày 23.4 2022 ủy ban xã Hoà Ninh tổ chức buổi lễ thực hiện chuyển đổi số tại cộng đồng dân cư ...
UBND huyện Hòa Vang tổ chức tập huấn về chuyển đổi số đợt II dành cho cán bộ Hội, đoàn thể và người dân trên địa bàn xã Hòa Ninh (16/02/2022)
Sáng ngày 11 tháng 12 năm 2021, tại hội trường UBND xã Hòa Ninh, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện ...
UBND huyện Hòa Vang tổ chức tập huấn về chuyển đổi số đợt II dành cho cán bộ Hội, đoàn thể và người dân trên địa bàn xã Hòa Phước (16/02/2022)
Nằm trong khuôn khổ khóa tập huấn đợt II về thí điểm chuyển đổi số trên địa bàn 3 xã Hòa Phước, Hò...
Phát động, tổ chức thực hiện thi đua chuyển đổi số (29/12/2021)
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh vừa ký quyết định ban hành kế hoạch phát động và tổ chức thực...
Kế hoạch triển khai thí điểm chuyển đối số tại 03 xã theo Quyết định 814/QĐ-UBND ngày 13/3/2021 của UBND thành phố (29/12/2021)
Kế hoạch triển khai thí điểm chuyển đối số tại 03 xã theo Quyết định 814/QĐ-UBND ngày 13/3/2021 của ...
Hòa Vang: Tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ Hội, đoàn thể và người dân (06/12/2021)
Nằm trong khuôn khổ khóa tập huấn đợt II về thí điểm chuyển đổi số trên địa bàn 3 xã Hòa Phước, Hòa ...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 4 5 7 3 7 5 6 6
Hôm nay: 776
Hôm qua: 2.657
Tuần này: 11.585
Tháng này: 43.177
Tổng cộng: 45.737.566