Tìm kiếm
 
Mọi thông tin liên hệ quý vị vui lòng liên hệ vào đường dây nóng: 02363.846.159
Hoà Vang: Thu thập hơn 1.000 lượt ý kiến góp ý Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
Người đăng tin: Huyện Hòa Vang Ngày đăng tin: 28/02/2023 Lượt xem: 21

Chiều ngày 27/2/2023, Ban Pháp chế HĐND Thành phố làm việc với Thường trực HĐND huyện Hòa Vang, UBND huyện và các đơn vị có liên quan về công tác triển khai, giám sát việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).


Theo báo cáo của Thường trực HĐND huyện, ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15, ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc “Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Chính phủ ban hành Nghị quyết Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về việc ban hành “Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), UBND Thành phố ban hành Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND TP Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Huyện ủy, HĐND huyện đã chỉ đạo UBND huyện, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức, triển khai việc lấy ý kiến Nhân dân đối với Luật Đất đai (sửa đổi). Theo đó, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 09/02/2023 của UBND huyện Hòa Vang về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Luật đất đai (sửa đổi) và Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ban hành Kế hoạch số 118/KH-MTTQ-BTT, ngày 09/02/2023 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của các cấp.

Thường trực HĐND huyện đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, tổ chức giám sát công tác triển khai lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng thời, yêu cầu mỗi đại biểu HĐND huyện phát huy tinh thần trách nhiệm người đại biểu dân cử, tích cực nghiên cứu, có nội dung góp ý vào dự thảo Luật Đất đai. UBND huyện, UBMTTQVN đã ban hành và tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 09/02/2023 của UBND huyện Hòa Vang về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Luật đất đai (sửa đổi) và Kế hoạch số 118/KH-MTTQ-BTT, ngày 09/02/2023 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo tại các văn bản, kế hoạch của Quốc hội, của Chính phủ và UBND TP. Trên cơ sở các văn bản, kế hoạch huyện đã ban hành, UBND xã, UBMTTQVN các xã đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện ở xã mình. Theo đó, UBND xã phối hợp với UBMTTQVN xã, các Hội đoàn thể xã thông qua nhiều hình thức tổ chức triển khai như: hội nghị toàn dân, hội thảo tại hội trường UBND xã, tổ chức theo địa bàn các thôn, phát phiếu lấy ý kiến Dự thảo luật Đất đai (sửa đổi) đến Nhân dân, lấy ý kiến qua Fanpage đã tổ chức lấy ý kiến đông đảo cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, Bí thư chi bộ, trưởng thôn phổ biến, lấy ý kiến đến tận khu dân cư, đại diện các hộ dân trên địa bàn…

Cùng với đó, hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thôn đã tổ chức tuyên truyền chủ trương và phổ biến dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) và các nội dung liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng, đài truyền thanh huyện, xã, trên các trang Zalo, facebook, trang thông tin điện tử huyện, xã, tuyên truyền qua loa di động của thôn;…đến tất cả mọi người dân để cung cấp thông tin phục vụ cho việc đóng góp ý kiến của nhân dân, tạo cho nhân dân thấy rõ ý thức trách nhiệm của người dân về việc góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Riêng ở Huyện, Trung tâm Văn hóa Thông tin & Thể Thao huyện đã mở chuyên mục tìm hiểu Luật đất đai (sửa đổi) với dạng hỏi - đáp về những điểm mới của Luật, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cùng hơn 60 tin, bài phản ánh thông tin liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến người dân tại huyện, các ngành, xã, thôn.

Đến nay, huyện Hòa Vang đã triển khai và hoàn thành việc lấy ý kiến Nhân dân góp ý đối với Dự thảo Luật. Qua tổng hợp đến thời điểm báo cáo, hầu hết các ý kiến thống nhất với dự thảo Luật, bên cạnh đó, đã có hơn 1.050 lượt ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân tham gia góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Ông Huỳnh Bá Cử, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND TP, Trưởng đoàn giám sát cho rằng việc lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, các chuyên gia, các nhà khoa học. Thể hiện ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về việc hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức, ghi nhận nổ lực của UBND huyện, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tích cực, cố gắng Thường trực HĐND huyện kịp thời giám sát, theo dõi các đơn vị tổ chức lấy ý kiến góp ý Dự thảo đất đai đảm bảo thời gian thành phố quy định, đồng thời, đề nghị Thường trực HĐND huyện chỉ đạo UBND huyện tiếp tục hoàn thiện nội dung gửi Thành phố, nhất là qua việc lấy ý kiến Nhân dân góp ý đối với Dự thảo Luật cần tổng hợp, báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện trong thực tế ảnh hưởng đến quyền lợi, đời sống của người dân để đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ, tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống, tin tưởng vào chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong thời gian đến.

                                                                                                                           Văn phòng HĐND và UBND huyện


Thư viện ảnh Thư viện ảnh

news

Thư viện video Thư viện video

news

Lượt truy cập Lượt truy cập

news
0 0 0 0 4 6 8 9 4 7 0 6
Hôm nay: 1.290
Hôm qua: 2.139
Tuần này: 8.464
Tháng này: 69.064
Tổng cộng: 46.894.706