Kế hoạch hoạt động của huyện Hòa Vang năm 2016 về thực hiện Đề án “Phát triển doanh nghiệp Đà Nẵng đến năm 2020”

1. Giải pháp về mặt bằng sản xut, kinh doanh

a) Hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về mặt bằng sản xuất, tiếp tục việc thực hiện công khai minh bạch các quy hoạch, quy trình, thủ tục tiếp cận đất đai chung để các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và hạn chế tối đa chi phí trung gian trong quá trình tiếp cận đất đai. Thường xuyên rà soát, bổ sung, ban hành các cơ chế ưu đãi về tiền sử dụng đất.

b) Tiếp tục tổng hợp nhu cầu sử dụng mặt bằng của doanh nghiệp để tham mưu, đề xuất thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động, sản xuất kinh doanh.

c) Phối hợp thành phố, các ngành có liên quan triển khai xây dựng khu Công nghiệp cao (1.100ha), rà soát quy hoạch phát triển cụm Công nghiệp nhỏ Hòa Nhơn (198ha), khu cụm Công nghiệp nhỏ Hòa Phong (50ha).

2. Về tín dụng

a) UBND huyện phối hợp với Hội doanh nghiệp huyện khảo sát nhu cầu về vốn vay trong doanh nghiệp, tổng hợp đề xuất các ngân hàng, tổ chức tín dụng quan tâm giải quyết.

b) Giúp đỡ về thủ tục, hồ sơ vay vốn, quản lý thuế phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất và tham gia xuất khẩu.

3. Giải pháp về nhân lực

a) Giới thiệu đề cử danh sách đội ngũ lãnh đạo của các doanh nghiệp tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

b) Tổ chức các khóa tập huấn về các chính sách pháp luật về thuế đến với cộng đồng doanh nghiệp huyện; bồi dưỡng cán bộ Hợp tác xã, tổ hợp tác về quản trị Hợp tác xã, kế toán, kiểm soát Hợp tác xã; nâng cao năng lực hỗ trợ doanh nghiệp cho cán bộ công chức các phòng, ban ngành, UBND xã.

4. Giải pháp về xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư

a) Tiếp nhận và truyền tải các chương trình hỗ trợ từ nguồn kinh phí của thành phố đến các doanh nghiệp trên địa bàn. Tranh thủ sự tư vấn và hỗ trợ của các cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp như: Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm xúc tiến thương mại, Trung tâm xúc tiến đầu tư, Trung tâm xúc tiến du lịch nhằm thông tin các chính sách đến doanh nghiệp.

b) Nghiên cứu hình thức hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia cung ứng dịch vụ công, dự án đầu tư công trên địa bàn huyện, chương trình phát triển kinh tế xã hội của huyện. Ưu tiên các doanh nghiệp trên địa bàn có năng lực tham gia thực hiện các dự án đầu tư, thi công công trình, cung cấp nguyên vật liệu các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn.

c) Đẩy mạnh tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật làng đá chẻ Hòa Sơn để bố trí cho các hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh việc phát triển cơ sở hạ tầng, cụm công nghiệp nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thu hút các doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng ngành nghề đến hoạt động để góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường và tạo ra chuỗi giá trị gia tăng trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong cùng ngành nghề. Hỗ trợ di dời các doanh nghiệp gây ô nhiễm, tác hại đến môi trường tại các khu dân cư và đô thị đến các khu, cụm công nghiệp.

d) Giới thiệu các doanh nghiệp tham gia Hội chợ, triển lãm sản phẩm tại các Hội chợ do thành phố tổ chức.

e) Tổng hợp nhu cầu của doanh nghiệp về cải tiến, chuyển giao công nghệ mới; trình diễn kỹ thuật để tiếp cận nguồn vốn khuyến công của trung ương và thành phố.

f) Tiếp tục mở rộng ưu tiên các doanh nghiệp trên địa bàn có năng lực tham gia cung cấp nguyên vật liệu xây dựng đường GTNT, các công trình từ nguồn vốn ngân sách thành phố, ngân sách huyện, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...do huyện làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án.

5. Giải pháp về công tác thông tin, đối thoại doanh nghiệp

a) UBND huyện tổ chức gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp và phổ biến chính sách mới cho doanh nghiệp, qua đó giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tiếp cận được thông tin chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Nhà nước.

b) Tăng cường công tác quảng bá và thông tin về các hoạt động của doanh nghiệp, Hội doanh nghiệp, giới thiệu và quảng bá sản phẩm của các doanh nghiệp trên Website của huyện và Hội doanh nghiệp.

c) Xây dựng chuyên mục " Năm doanh nghiệp" tuyên truyền các hoạt động của doanh nghiệp phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh – Truyền hình huyện. Tần suất 1 lần/tháng.

(Trần Đức - Phòng TC-KH huyện)

Tin cùng chuyên mục

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 3 6 3 6 9 2 4 8
Hôm nay: 3.945
Hôm qua: 4.302
Tuần này: 8.247
Tháng này: 83.744
Tổng cộng: 36.369.248