Tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ ủy thác cho vay

Chiều ngày 08/04/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hoà Vang họp giao ban về công tác quản lý nguồn vốn uỷ thác để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý vốn vay ủy thác quý I/2022 và triển khai nhiệm vụ quý II.

Trong quý I, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và các Hội, Đoàn thể ở huyện nhận ủy thác, làm tốt công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ ủy thác cho vay, tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Tính đến 31/3/2022, tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức hội, đoàn thể là 658.014 triệu đồng, chiếm 99,58% trên tổng dư nợ cho vay của phòng giao dịch, tăng 30.430 triệu đồng so với đầu năm; với 333 Tổ Tiết kiệm & vay vốn và 14.809 khách hàng vay vốn; 14.447 hộ tham gia gửi tiền tiết kiệm đạt tỷ lệ 97% với số dư 32.480 triệu đồng, tăng 1.134 triệu đồng so với đầu năm. Nợ quá hạn 117 triệu đồng, tỷ lệ 0,02%/tổng dư nợ ủy thác. 100% tổ Tiết kiệm và vay vốn xếp loại tốt, khá. Ngân hàng cùng các Hội đoàn thể xã đã đối chiếu nợ được 92% hộ vay vốn trên địa bàn…

Trong quý II, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tăng cường công tác phối hợp với các Hội, Đoàn thể tập trung chủ yếu vào một số nhiệm vụ cơ bản: Phổ biến, tuyên truyền về Chương trình cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của thủ tướng Chính phủ; Phổ biến, tuyên truyền Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về những sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; Phối hợp cùng hội, đoàn thể xã, các Tổ Tiết kiệm & vay vốn hoàn thành công đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng năm 2022 đúng theo kế hoạch đã xây dựng. Tập huấn cho ban quản lý tổ Tiết kiệm và vay vốn để nâng cao năng lực trong công tác cho vay, quản lý vốn vay, ghi chép sổ sách…; Duy trì giao ban định kỳ tại điểm giao dịch và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tại các điểm giao dịch lưu động.

                                                                                                                   NHCSXH huyện

Tin cùng chuyên mục

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 4 5 7 3 7 7 0 8
Hôm nay: 918
Hôm qua: 2.657
Tuần này: 11.727
Tháng này: 43.319
Tổng cộng: 45.737.708