Hòa Vang: Đối chiếu phân loại nợ để đánh giá thực trạng tín dụng chính sách

Nhằm đánh giá thực trạng tín dụng chính sách và giúp cấp ủy, chính quyền địa phương nắm được thực trạng nợ đã cho vay, đồng thời đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trong thời gian đến. Từ ngày 01/01/2022 đến 31/05/2022, Ngân hàng chính sách xã hội huyện hiện đang triển khai đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng.

Để công tác đối chiếu được nhanh chóng, thuận lợi và đảm bảo an toàn phòng chống dịch, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã triển khai phương án và phối hợp với Chính quyền địa phương phân công cụ thể cho từng thành viên của từng tổ đối chiếu phân loại nợ. Theo đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH huyện đã có  Công văn số 25/BĐD ngày 28 tháng 12 năm 2021 về việc thực hiện đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng vay vốn NHCSXH, giao UBND xã thành lập Ban chỉ đạo đối chiếu, phân loại nợ gồm: Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban chỉ đạo đối chiếu, phân loại nợ tại xã; Đại diện Ban giảm nghèo; các hội đoàn thể nhận ủy thác; Trưởng Công an xã; cán bộ tín dụng NHCSXH theo dõi địa bàn làm thư ký.

Cán bộ NHCSXH huyện đối chiếu nợ tại xã Hoà Nhơn

Việc đối chiếu, phân loại nợ được Ngân hàng tiến hành thực hiện theo định kỳ 3 năm/lần. Ngân hàng chính sách xã hội huyện sẽ trực tiếp thực hiện công tác đối chiếu, phân loại nợ đến 100% khách hàng có dư nợ gốc và nợ lãi phát sinh đến thời điểm cuối ngày 31/12/2021. Tính đến nay, công tác đối chiếu, phân loại nợ đã thực hiện được 4/11 xã, đạt gần 40% tổng số khách hàng vay vốn. Tuy nhiên, việc đối chiếu, phân loại nợ cũng gặp một số khó khăn do khách hàng vay vốn đi làm ăn xa, một số khách hàng đang nằm trong diện cách ly y tế để điều trị bệnh Covid-19. Sau khi hoàn thành đối chiếu, phân loại nợ đối với khách hàng vay vốn thì NHCSXH huyện sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tổ chức tổng kết, đánh giá thực trạng tín dụng của từng địa bàn xã nhằm đề ra giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn.

                                                                                                           Ngân hàng CSXH huyện

Tin cùng chuyên mục

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 4 5 7 3 7 6 4 4
Hôm nay: 854
Hôm qua: 2.657
Tuần này: 11.663
Tháng này: 43.255
Tổng cộng: 45.737.644