Huy động mọi nguồn lực, xây dựng và phát triển Hòa Vang theo hướng đô thị có bản sắc riêng

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HÒA VANG LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025

Huy động mọi nguồn lực, xây dựng và phát triển Hòa Vang theo hướng đô thị có bản sắc riêng

Giai đoạn 2015-2020 đánh dấu cột mốc phát triển mới và rõ nét của huyện Hòa Vang trên tất cả lĩnh vực. Với truyền thống anh hùng trong kháng chiến và trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Hòa Vang đã nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đề ra.

 

Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trần Văn Trường

Dấu ấn rõ nét là kết quả nổi bật trong thực hiện 3 chương trình đột phá của huyện đã tạo chuyển biến lớn về phát triển kinh tế - xã hội. Chương trình đột phá về "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao (CNC) vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp phục vụ đô thị" được thực hiện quyết liệt. Huyện đề xuất thành phố quy hoạch 6 vùng nông nghiệp ứng dụng CNC với tổng diện tích 210ha để kêu gọi đầu tư; hình thành 16 mô hình ứng dụng CNC trên các lĩnh vực và tập trung đầu tư hạ tầng ứng dụng CNC trong sản xuất tại các vùng chuyên canh…

3 chương trình đột phá tạo chuyển biến lớn

Quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hòa Vang lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi. Nổi bật là Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển huyện Hòa Vang đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Nhờ đó, hầu hết các chỉ tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ đều đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 12%/năm. Tỷ trọng dịch vụ tăng từ 51,4% lên 52,3%; công nghiệp tăng từ 30,5% lên 35,9%; nông nghiệp giảm từ 18,1% xuống còn 11,8%. Thu ngân sách bình quân hằng năm tăng 20,4%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 55,08 triệu đồng/người/năm, tăng 1,98 lần so với đầu nhiệm kỳ.     

Chương trình đột phá về "Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư để phát triển theo hướng đô thị" được tập trung thực hiện. Huyện ủy ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 5-10-2016, chỉ đạo UBND huyện ban hành Quyết định số 4024/QĐ-UBND ngày 18-10-2016 về xây dựng và triển khai thực hiện đề án "Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư để phát triển theo hướng đô thị" với sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, danh mục đầu tư cụ thể theo phân kỳ hằng năm, làm cơ sở để huy động các nguồn vốn triển khai thực hiện. Hạ tầng giao thông được tập trung triển khai với nhiều dự án lớn do Trung ương, thành phố đầu tư đưa vào hoạt động như: tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn La Sơn - Túy Loan), tuyến đường vành đai Hòa Phước - Hòa Khương, tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài…

Chương trình đột phá về "Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ trong tình hình mới" được triển khai nghiêm túc, cụ thể. Công tác quy hoạch cán bộ được quan tâm thực hiện đúng quy định, đáp ứng yêu cầu về sắp xếp, bố trí cán bộ. Công tác luân chuyển, điều động, sắp xếp cán bộ được chú trọng. Huyện chủ động xây dựng kế hoạch luân chuyển cho cả giai đoạn 2016-2020, đẩy mạnh việc luân chuyển cán bộ từ huyện về xã và từ xã về huyện để đào tạo, rèn luyện; bố trí chức danh bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương ở 7/11 xã đạt 63,6%. Tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ được nâng lên.

Huy động nhiều nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Song song với đẩy mạnh phát triển kinh tế đáp ứng yêu cầu hội nhập, huyện Hòa Vang tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng. Vì vậy, hầu hết các công trình bức thiết được tập trung đầu tư, đáp ứng nhu cầu dân sinh và thúc đẩy sự tăng trưởng, phát triển của các ngành kinh tế. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường được tăng cường. Huyện hoàn thành xây dựng bản đồ tổng thể các điểm mỏ khoáng sản trên địa bàn, tăng cường kiểm tra, giám sát việc khai thác tài nguyên khoáng sản và thực hiện cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác; xử lý kịp thời tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép; tập trung chỉ đạo xử lý các điểm nóng về môi trường trên địa bàn. Đến năm 2020, huyện Hòa Vang có khoảng 99% hộ dân sử dụng nước sạch.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (thứ ba, từ phải sang) và Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung (thứ hai, từ phải sang) kiểm tra tình hình thi công các dự án tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng tháng 9-2019. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Đảng bộ huyện tập trung phát triển văn hóa - xã hội tương xứng với phát triển kinh tế, xây dựng văn hóa, văn minh đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, bảo đảm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Mạng lưới trường lớp được đầu tư, mở rộng, toàn huyện có 52 trường học. Công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể được chú trọng. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Địa phương tập trung huy động mọi nguồn lực bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo.

Trong 5 năm qua, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Hòa Vang tiếp tục được duy trì và tập trung thực hiện nâng cao theo bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020. Huyện đẩy mạnh công tác huy động vốn, tranh thủ nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng NTM trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2019 với kinh phí gần 2.000 tỷ đồng. Đến nay, 11/11 xã được công nhận đạt chuẩn NTM giai đoạn 2 (2016-2020) trước 1 năm. Song song đó, huyện tập trung huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân tham gia xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

Phấn đấu xây dựng huyện Hòa Vang giàu đẹp, hiện đại và bền vững

Sau Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng và ban hành quy chế làm việc, phân định rõ ràng, cụ thể. Chương trình làm việc toàn khóa thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phát huy khá rõ nét.

HĐND huyện và xã thực hiện tốt chức năng giám sát và các nhiệm vụ theo luật định đã có tác động tích cực đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, bức xúc trên địa bàn huyện. Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Giai đoạn 2020-2025, huyện Hòa Vang huy động mọi nguồn lực xây dựng đô thị có bản sắc riêng, kết cấu hạ tầng tương đối hiện đại. TRONG ẢNH: Một góc trung tâm huyện Hòa Vang. Ảnh: PHƯƠNG MINH

Đặc biệt, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị "tự soi, tự sửa" trong toàn Đảng bộ huyện. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội sau khi sắp xếp, kiện toàn được cải thiện nhiều so với nhiệm kỳ trước. Kỷ luật, kỷ cương, cải cách hành chính chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. 

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Hòa Vang tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ; phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực xây dựng phát triển Hòa Vang theo hướng đô thị có bản sắc riêng, có kết cấu hạ tầng tương đối hiện đại.

Phấn đấu xây dựng huyện Hòa Vang trở thành thị xã trực thuộc thành phố. Để bắt nhịp cùng sự phát triển chung của thành phố và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hòa Vang quyết tâm phát huy đoàn kết, thống nhất một lòng, đề cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, biết khơi dậy và phát huy tốt sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong huyện, tranh thủ và sử dụng hiệu quả nhiều nguồn ngoại lực đầu tư để Hòa Vang phát triển giàu đẹp, hiện đại và bền vững, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025

- Cơ cấu kinh tế: dịch vụ và thương mại 57,36%, công nghiệp và xây dựng 34,52%, nông nghiệp 8,12%.

- Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 11-12%/năm.

- Thu ngân sách tăng bình quân hằng năm 10-15%/năm.

- Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 85 triệu đồng/người/năm.

- Phấn đấu tăng thêm từ 2-3 xã đạt chuẩn đô thị loại V, thành lập 1-2 thị trấn.

- Phấn đấu xây dựng huyện Hòa Vang đủ tiêu chuẩn trở thành thị xã.

- Giảm 100% hộ nghèo giai đoạn 2020-2025 theo tiêu chí mới của thành phố

- Gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu và bảo đảm về chất lượng.

- Phấn đấu hằng năm có 100% tổ chức Đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó phấn đấu 80% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

                                                                                   TRẦN VĂN TRƯỜNG

Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy,  Chủ tịch HĐND huyện Hòa Vang

Tin cùng chuyên mục

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 4 2 5 5 2 4 8 5
Hôm nay: 1.828
Hôm qua: 4.795
Tuần này: 22.130
Tháng này: 162.043
Tổng cộng: 42.552.485