Hòa Vang: Sơ kết công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin 9 tháng đầu năm 2018

Chiều ngày 26 tháng 9, UBND huyện Hòa Vang tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Cải cách hành chính, Văn thư lưu trữ và Ứng dụng công nghệ thông tin 9 tháng đầu năm 2018.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2018 công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả nổi bật như: Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân tiếp tục được nâng cao; có 183 lượt các thủ tục hành chính ở huyện, xã được giải quyết nhanh hơn; 11/11 xã phát sinh hồ sơ trực tuyến; hơn 1.118 hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 tại huyện và 11 xã được giải quyết. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được huyện chú trọng, hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin được quan tâm đầu tư; triển khai các phần mềm của thành phố nhất là phần mềm quản lý văn bản điều hành, thực hiện tốt việc gửi, nhận liên thông văn bản theo chỉ đạo chung của thành phố; thực hiện tốt áp dụng chữ ký số; sử dụng hộp thư điện tử công vụ; nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử huyện, xã. Công tác văn thư lưu trữ được chú trọng với các nội dung: quan tâm bố trí người làm công tác Văn thư, Lưu trữ tại cơ quan, đơn vị và 11 xã; thu thập hồ sơ công việc lưu trữ cơ quan; chỉnh lý, hệ thống hóa tài liệu lưu trữ được quan tâm với 350 mét tài liệu của các cơ quan chuyên môn thuộc huyện đã được chỉnh lý và hệ thống hóa.

Dịp này, huyện đã khen thưởng cho 4 địa phương: Hòa Phước, Hòa Nhơn, Hòa Châu và Hòa Liên vì có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính.

PCT UBND huyện Hòa Vang Đặng Phú Hành tặng giấy khen cho các địa phương có thành tình xuất sắc trong công tác cải cách hành chính 

                                                                           Bá Thọ

Tin cùng chuyên mục

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 3 7 8 1 6 9 3 0
Hôm nay: 868
Hôm qua: 1.523
Tuần này: 5.558
Tháng này: 53.825
Tổng cộng: 37.816.930