Công tác giữ gìn, trùng tu và tôn tạo các di tích trên địa bàn huyện Hòa Vang

         Hiện nay trên địa bàn huyện Hòa Vang có 27 di tích được xếp hạng, trong đó có 06 di tích cấp Quốc gia và 21 di tích cấp Thành phố, ngoài ra còn rất nhiều di tích chưa được xếp hạng mà chủ yếu là do nhân dân tự đóng góp để trùng tu, tôn tạo nhằm bảo vệ giá trị lịch sử của nó. Các di tích phân bốrộng rãi ở 09 xã trên địa bàn huyện (trừ 02 xã không có di tích là Hòa Ninh và Hòa Bắc).

          Khi đất nước bước vào giai đoạn đổi mới (từ Đại hội VI của Đảng), và đặc biệt từ khi chia tách huyện Hòa Vang để thành lập các Quận mới đến nay, các di tích đã được kiểm tra, giám định và công nhận để có cơ sở bảo tồn và trùng tu. Đời sống của nhân dân nói chung và nhân dân Hòa Vang nói riêng đã dần được nâng cao, trong đó đời sống tinh thần ngày càng được chú ý phát triển, theo đó, các đình làng, các di tích đã được quan tâm đầu tư tôn tạo, các lễ hội đã được phục dựng một cách bài bản. Đến nay hầu hết các di tích đã được nhân dân gìn giữ và trùng tu, đặc biệt trong từ 2015 đến nay, thành phố đang triển khai thực hiện "Năm văn hóa văn minh đô thị", trong dó quan tâm đầu tư thiết chế văn hóa cơ sở và nâng cao chất lượng các hoạt động văn háo văn nghệ. Do vậy Thành phố đã đầu tư nhiều công trình rất tiêu biểu tại Hoà Vang như Đình Trước Bàu (Hòa Nhơn) hơn 800 triều đồng, Đình Hưởng Phước (Hòa Liên) hơn 2 tỷ đồng, Đình An Ngãi Đông (Hòa Sơn) hơn 1,5 tỷ đồng…

          Và Thành phố đã có Quyết định từ nay đến năm 2020 sẽ tiếp tục đầu tư một số công trình như Đình Phú Thượng (Hòa Sơn), Chiến thắng Gò Hà (Hòa Khương) và sữa chữa một số công trình xuống cấp như Chiến tích tội ác chiến tranh ở Giáng Đông (Hòa Châu),  Đồn Phò Nam( Hòa Bắc)…

          Hiện tại trên địa bàn huyện, các di tích đã được xếp hạng được UBND các xã ra Quyết định thành lập Ban quản lý di tích (bảo vệ) nhằm giữ gìn, trông coi và quan trọng hơn là duy trì tổ chức các phần lễ, hội nhằm tôn vinh giá trị của các đình làng. Đối với các di tích chưa được công nhận, nhân dân đã tự nguyện đóng góp để tu sửa chống lại sự xuống cấp, và để phục vụ cho các lễ tế, cúng hàng năm.

          Có thể nói rằng, các di tích trên địa bàn huyện đã và đang được quan tâm chính đáng, phục vụ tốt cho đời sống tinh thần của nhân dân theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về "Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc". Xa hơn nữa, việc đầu tư và tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa sẽ là tiền đề cho công tác phục vụ và quảng bá về tiềm năng du lịch Hòa Vang. Như Khu căn cứ cách mạng huyện ủy Hòa Vang, Chiến tích tội ác chiến tranh ở Giáng Đông hay Chiến tích Gò Hà… sẽ kể lại cho du khách lịch sử quá khứ hào hùng của quân và dân Hòa Vang qua hai cuộc kháng chiến chống giặc cứu nước.

          Trần Đình Ngô - Phòng VH&TT huyện

Tin cùng chuyên mục

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 3 6 3 6 9 3 6 4
Hôm nay: 4.061
Hôm qua: 4.302
Tuần này: 8.363
Tháng này: 83.860
Tổng cộng: 36.369.364