Tình hình thực hiện chuyển đổi các HTX theo Luật năm 2012

- Tổng số HTX trên địa bàn huyện Hòa Vang đến tháng 4/2016 là 28 HTX, trong đó: 19 HTX nông nghiệp; 9 HTX phi nông nghiệp.

- Trên lĩnh vực nông nghiệp:

+ 08 HTX tổ chức đại hội chuyển đổi theo Luật năm 2012 (HTX Hòa Tiến 1, HTX Hòa Phong 1, HTX Hòa Nhơn 2, HTX Hòa Phong 2, HTX Hòa Phước, HTX Hòa Châu 1, HTX Hòa Tiến 2, HTX Hòa Phú). Hiện nay, các HTX đã thực hiện xong việc đăng ký lại giấy phép kinh doanh theo Luật 2012. Do thời điểm chuyển đổi của các HTX vào quý III,IV năm 2015 nên tình hình hoạt động của các HTX sau khi chuyển đổi chưa có gì thay đổi. Sau khi làm việc với các HTX, các HTX báo cáo để hoàn thiện dứt điểm công tác tài chính năm 2015 sẽ có kế hoạch hoạt động mới trong năm 2016.

+ 06 HTX đang thực hiện giải thể (HTX Hòa Sơn, HTX Hòa Nhơn 1, HTX Hòa Nhơn 3, HTX Hòa Ninh, HTX Hòa Bắc, HTX Hòa Liên). Đầu năm 2016 có 01 HTX đăng ký không thực hiện giải thể mà tiến hành xây dựng phương án chuyển đổi đó là HTX Hòa Liên (Hiện nay HTX Hòa Liên đang xây dựng phương án chuyển đổi). Các HTX còn lại đang thực hiện các bước giải thể.

Các Hợp tác xã còn lại:

+ HTX rau Túy loan (do có sự thay đổi về nhân sự điều hành HTX trong tháng 8/2015; theo báo cáo của Lãnh đạo HTX hiện HTX đã ổn định và tiến hành xây dựng phương án chuyển đổi trong tháng 4/2016).

+ HTX Hoa Vân Dương hiện đang xây dựng phương án chuyển đổi.

+ HTX nấm Hòa Tiến đã đã thực hiện xong việc sáp nhập với HTX Hòa Tiến 2.

+ HTX Hoa Nhơn Thọ đã hội nghị thay đổi Hội đồng quản trị HTX, đang xây dựng phương án chuyển đổi.

+ HTX nấm Nhơn Phước thành lập năm 2015 theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

Hầu hết các HTX nông nghiệp đã phát huy được vai trò tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm cho nông dân, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Lĩnh vực hoạt động ngày càng phong phú, đa dạng, như: làm dịch vụ thủy lợi, bảo vệ thực vật, cung ứng vật tư, khuyến nông, khoa học kỹ thuật, thú y, bao tiêu một số sản phẩm…Điển hình một số HTX như: HTX DVSX KDTH Hòa Tiến 1, HTX DVSX KDTH Hòa Tiến 2 là một trong những HTX nông nghiệp điển hình trong phong trào chuyển dịch cơ cấu cây trồng; đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất.

- Trên lĩnh vực phi nông nghiệp

+ 03 Hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012: HTX Điện nước Hòa Liên hoạt động hiệu quả, doanh thu ngày càng cao; HTX Mây tre đan Trường Phú, HTX Đá trang trí Hòa Sơn hoạt động cầm chừng, chưa mở rộng phạm vi sản xuất kinh doanh do mới thành lập với số lượng thành viên góp vốn ít, chưa chủ động được nguyên liệu đầu vào, cũng như thị trường nên việc hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đem lại hiệu quả, lợi nhuận cho Hợp tác xã.

+ 03 Hợp tác xã đang chuẩn bị tổ chức đại hội chuyển đổi theo Luật năm 2012, dự kiến hoàn thành việc chuyển đổi trong tháng 05/2016. (HTX vận tải và dịch vụ tổng hợp Hòa Vang, HTX Cổ phần sản xuất VLXD Thanh Châu, HTX vận tải và DKTH Hòa Liên)

+ 01 HTX đang thực hiện thủ tục giải thể, chuyển sang loại hình Công ty TNHH. (HTX Chế biến kinh doanh hàng xuất khẩu Bảo Trung)

+ HTX SX Trầm Hương Hòa Bắc hiện đang xây dựng phương án chuyển đổi.

+ Có 01 HTX ngừng hoạt động kéo dài từ năm 2005 do giải tỏa nên không tìm ra địa chỉ, không liên hệ để làm thủ tục giải thể. (HTX Xây dựng Hòa Liên).

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 3 6 3 6 9 2 4 2
Hôm nay: 3.939
Hôm qua: 4.302
Tuần này: 8.241
Tháng này: 83.738
Tổng cộng: 36.369.242