Sự lan tỏa của phong trào

      Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" của  Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt nam phát động năm 2000, 15 năm qua, cùng với cả nước tổ chức phát động và thực hiện. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hòa Vang phối hợp với các Ban, Ngành, Đoàn và các thành viên trong Ban chỉ đạo thể của huyện làm tốt công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước để mở rộng và không ngừng nâng cao chất lượng phong trào trong giai đoạn mới. Qua từng năm, cuộc vận động không ngừng phát triển, khẳng định được ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc, mang tính toàn dân, toàn diện; góp phần cùng Đảng và Nhà nước thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện.

     Cho đến nay đã có 100% khu dân cư dã triển khai và thực hiện Cuộc vận động, đã củng cố tổ chức và hoạt động của 119 Ban công tác Mặt trận/119 khu dân cư. Hàng năm 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11). Đến hết năm 2015, "Quỹ người nghèo" đã vận động được 12,6 tỷ đồng để dùng vào việc hổ trợ sinh kế, khám chữa bệnh, tặng học bổng cho học sinh nghèo, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, xây dựng nhà đại đoàn kết, sửa chữa nhà xuống cấp, xây dựng công trình vệ sinh… giúp họ vượt qua trong cuộc sống,

     Cùng với việc tham gia ủng hộ "Quỹ vì người nghèo", UBMTTQ và ban vận động "Ngày vì người nghèo" các cấp còn vận động sự giúp đỡ bằng ngày công lao động, hiện vật và sự đóng góp khác cho người nghèo với tổng giá trị nguồn quỹ lên đến 36,677 tỷ đồng; giảm 930/930 hộ đặc biệt nghèo, 19.450 lượt hộ thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm từ 18,2% giai đoạn 1995-2000, đến nay còn dưới 5%; thu nhập bình quân đầu người tăng lên theo hàng năm. 100% thôn không còn nhà tạm bợ, dột nát, các hộ dân đều có phương tiện đi lại; nghe nhìn; nhà cửa, đường làng,ngõ xóm khang trang sạch đẹp.

     Trong xây dựng nông thôn mới, Mặt trận các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân hiến hơn 178.000m2 đất để làm hơn 190 km đường giao thông; tham gia thực hiện hai đề án "Cải tạo vườn tạp" và "Dồn điền đổi thửa" với diện tích hơn 150ha; tham gia đóng góp đối ứng để sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới hàng chục nhà văn hóa thôn, nâng cấp cải tạo Trung tâm văn hóa- thể thao xã. Tổng vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt trên 2.502 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 612 tỷ đồng.

      Trong công tác xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng cảnh quang môi trường, Mặt trận đã xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả như "3 không trong đám tang" (không rãi vàng mã, không để tang quá 48 tiếng, không dùng ban nhạc), "Tiếng kẻng môi trường", "Đoạn đường văn minh", "Đoạn đườn an toàn , văn minh, xanh, sạch, đẹp"….Trong việc xây dựng hệ thống chính trị và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Mặt trận các cấp đã thực hiện tốt việc giám sát thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Công tác đền ơn đáp nghĩa được thực hiện có hiệu quả; 11/11 xã làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ; gần 100% gia đình chính sách có mức sống trung bình trở lên so với dân cư cùng địa bàn cư trú; 40 Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo; Mặt trận huyện hàng năm phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức thắp nến tri ân, giỗ liệt sỹ và đồng loạt dâng hương các nghĩa trang liệt sỹ nhân ngày 27/7. Từ khi vận động đến nay Quỹ đền ơn đáp nghĩa các cấp đã vận động được 5,2 tỷ đồng. Cùng với các nguồn tài trợ khác, huyện Hòa Vang đã xây dựng được 1.266 ngôi nhà với tổng số tiền là.937 tỷ đồng; sửa chữa 2.118 nhà cho các đối tượng chính sách với số tiền là 19.402 tỷ đồng; tặng 1.174 số tiết kiệm cho gia đình chính sách với tổng số tiền 591 triệu đồng; giúp đỡ, hổ trợ 1.884 gia đình chính sách khó khăn số tiền là 2,783 tỷ đồng; giúp đỡ nhiều gia đình gặp khó khăn, bất hạnh, trẻ em khuyết tật, mồ côi, nạn nhân chất độc da cam, người già neo đơn với tổng số tiền 4,445 tỷ đồng vận động từ các nhà hảo tâm.

     Đồng bào dân tộc Cơtu được chăm lo chu đáo về đời sống vật chất và tinh thần. Mặt trận đã triển khai nhiều chương trình hổ trợ phát triển kinh tế, khám chữa bệnh, xây dựng nhà ở, bài trừ các hủ tục lạc hậu để cộng đồng người Cơ tu có điều kiện giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Cuộc vận động góp phần tích cực vào việc xây dựng khu dân cư lành mạnh, Mặt trận cùng Công an và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở củng cố và duy trì hàng trăm "Tổ an ninh nhân dân", "Tổ dân phòng" làm nòng cốt trong Phong trào toàn dân tham gia phong trào phòng, chống tội phạm và tham gia hòa giải thành công hàng nghìn vụ việc ở cộng đồng dân cư; giáo dục và cảm hóa hàng trăm đối tượng thanh thiếu niên tiến bộ, hàng chục đối tương sau cai nghiện ma túy về hòa nhập cộng đồng; nhân dân đã phát hiện và cung cấp 3.473/6.516 tin có giá trị giúp cho công an ngăn chặn và xử lý kịp thời những vụ việc vi phạm pháp luật, làm hạn chế tình trạng phát sinh tội phạm trong cộng đồng dân cư

     Việc xây dựng gương "Người tốt, việc tốt" và các điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) đã góp phần tích cực tạo nên những tấm gương sáng có sức thuyết phục và lan tỏa, cổ vũ mọi người tham gia thực hiện Phong trào, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi nhiều hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Gương "Người tốt, việc tốt" và các điển hình tiên tiến được Ban chỉ đạo huyện cụ thể hóa theo tiêu chuẩn: tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nếp sống lành mạnh; có ý chí vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng; gương mẫu tham gia thực hiện phong trào; có đóng góp tích cực xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng VH-XH ở khu dân cư, có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ mọi người. Tiêu chuẩn "Người tốt, việc tốt" trong  đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang là thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao, nâng cao trình độ, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong làm việc khoa học, năng suất, chất lượng và hiệu quả. Kết quả đã có hơn 1.000 "Người tốt, việc tốt" được suy tôn ở các cấp trong 20 năm qua. Trong đó cấp huyện trên 200 người và cấp xã trên 800 người.

     Trong phong trào TDĐKXDĐSVH, phong trào xây dựng thôn văn hóa là một trong những phong trào phát triển mạnh mẽ và thường xuyên nhất. Từ 18/24 thôn văn hóa (tỷ lệ 14,5%) được công nhận năm 2000, đến nay cả huyện đã có 113/118 thôn văn hóa được công nhận năm 2014 (đạt tỷ lệ 95,7%). Đại đa số các thôn đều thực hiện đầy đủ 5 tiêu chuẩn với 20 tiêu chí công nhận danh hiệu "thôn văn hóa". Theo đó, đời sống kinh tế ở các thôn văn hóa ổn định và từng bước phát triên; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống, cơ sở hạ tầng sinh hoạt của gia đình và cộng đồng được nâng lên. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân lành mạnh, phong phú; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang chuyển biến tiến bộ; nhiều giá trị văn hóa dân tộc được bảo tồn; sự nghiệp văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục được chăm lo. Môi trường cảnh quan được đảm bảo, kỷ cương, pháp luạt được thực hiện; tình làng, nghĩa xóm được củng cố. Trên 58 thôn văn hóa tiêu biểu được khen thưởng ở các cấp (đạt tỷ lệ 48,74%). Công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa được Liên đoàn lao động đảm nhiệm. Các cấp công đoàn đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về văn hóa, phá luật cho công nhân viên chức; tuyên truyền Luật Lao động, Công Đoàn, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân viên chức và người lao động. Hàng trăm giấy khen do LĐLĐ trao tặng đã góp phần to lớn động viên tinh thần làm việc sáng tạo của công chức, viên chức và người lao động. Bên cạnh những kết quả đáng khích lệ trng việc xây dựng các danh hiệu văn hóa, công tác xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn hóa cũng đạt được những thành công lớn. Việc cưới, việc tang, lễ hội và văn hóa giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực.

     Việc cưới đa đơn giản hóa về thủ tục, quy mô phù hợp với thuần phong mỹ tục và điều kiện kinh té gia đình, địa phương; chấp hành nghiêm Luật Hôn nhân gia đình. Việc tang được tổ chức chu đáo, nghiêm trang, tiết kiệm và đảm bảo qui trình về vệ sinh môi trường và trật tự an toàn xã hội. Các tập tục lạc hậu trong đám tang, nhất là một số vùng đồng báo dân tộc thiểu số đã giảm đáng kể, hầu hết các xã đãkhắc phục tốt tệ rải vàng mã trong việc tang.

     Về lễ hội, nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian trong các lễ hội được phục dựng, làm phong phú các giá trị văn hóa. Hoạt động lễ hội gắn với trùng tu, tôn tạo di tích- lịch sử văn hóa mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ.

     Về văn hóa giao thông: Với việc tuyên truyền mạnh mẽ và sâu rộng, vận động nhân dân thực hiện nếp sống "Văn hóa giao thông", nhờ đó ý thức của người dân được nâng lên, người dân tự ý thức trong việc chấp hành Luật giao thông đường bộ và đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy…Phong trào xây dựng tuyến "đường văn minh", đảm bảo đường thông hè thoáng, học sinh không đi xe máy đến trường và "Cổng trường bình yên" được thực hiện tốt.

     Có thể nói rằng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" là một chủ trương đã được toàn dân tham gia hưởng ứng thực hiện rất tốt, đã và đang ăn sâu vào ý thức của nhân dân. Phong trào đã thực sự khơi dậy tính nhân văn trong mỗi người dân Việt Nam nói chung và nhân dân huyện Hòa Vang nói riêng, sức sống của Phong trào sẽ duy trì qua nhiều năm làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân, phong trào này sẽ là căn cứ cho bước đường phát triển mới để nhân dân Hòa Vang chúng ta nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

                                                                                                                     Trần Đình Ngô

Tin cùng chuyên mụcThống kê truy cập Thống kê truy cập

0 3 7 9 1 1 2 6 1
Hôm nay: 3.818
Hôm qua: 16.642
Tuần này: 40.755
Tháng này: 75.452
Tổng cộng: 37.911.261