Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
1 01/2017/QĐ-UBND Thành phố Đà Nẵng Quyết định Văn bản huyện Bãi bỏ chỉ thị số 01/2003/CT-UB ngày 15 tháng 3 năm 2003 của UBND huyện về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện 27/11/2017 0
2 Quyết định số 377/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Văn bản huyện Ban hành các KH triển khai thực hiện chương trình "Thành phố 4 an" trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 2017 09/02/2017 0
3 Kế hoạch số 75/KH-UBND UBND huyện Kế hoạch Văn bản huyện Về việc kiểm tra, xử lý phương tiện vận chuyển quá khổ, quá tải gây ô nhiểm môi trường trên địa bàn huyện Hòa Vang 30/05/2016 0
4 Kế hoạch số 76/KH-UBND UBND huyện Kế hoạch Văn bản huyện Tổ chức thực hiện "tháng hành động vì môi trường" trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 2016 30/05/2016 0
5 705/UBND-CCHC UBND huyện Công văn Văn bản huyện Cam kết thực hiện tốt một số nội dung cải cách hành chính 27/05/2016 0
6 Quyết định số 2033/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Văn bản huyện Phê duyệt nội dung thực hiện cuộc vận động "3 hơn" trong cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2016 27/05/2016 0
7 Quyết định số 1983/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Văn bản huyện Phê duyệt và điều chỉnh tính pháp lý - nhà đất, vật kiến trúc và cây cối hoa màu đối với 21 trường hợp giải tỏa để thực hiện Khu TĐC Trung tâm xã Hòa Bắc phục vụ đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan 23/05/2016 0
8 Quyết định số 1983/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Văn bản huyện Phê duyệt tính pháp lý về nhà đất, cây cối với 5 trường hợp ảnh hưởng di dời đường dây trung hạ thế và trạm biến áp đường Hồ Chí Minh tại xã Hòa Liên 23/05/2016 0
9 Quyết định số 1926/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đinh huyện Hòa Vang 18/05/2016 0
10 Kế hoạch số 67/KH-UBND UBND huyện Kế hoạch Văn bản huyện Thực hiện đề án Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục , đòa tạo và dạy nghề trên đia bàn huyện Hòa Vang đến năm 2020 18/05/2016 0
11 Quyết định số 1912/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Hòa Vang 17/05/2016 0
12 Quyết định số 1824/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Văn bản huyện Về việc thành lập Hội đồng bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường từ mỏ đá Hòa Nhơn ra đường Lê Trong Tấn thuộc xã Hòa Nhơn 12/05/2016 0
13 Kế hoạch số 57/KH-UBND UBND huyện Kế hoạch Văn bản huyện Về việc xóa chợ cóc theo Bộ tiêu chí "Xây dựng thôn kiểu mẫu nông thôn mới" trên địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2016-2020 09/05/2016 0
14 Kế hoạch số 57/KH-UBND UBND huyện Kế hoạch Văn bản huyện Về việc xóa chợ cóc theo Bộ tiêu chí xây dựng "thôn kiểu mẫu nông thôn mới" trên địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2016-2020 09/05/2016 0
15 Công văn 3160/UBND-QLĐTh Thành phố Đà Nẵng Công văn Tăng cường quản lý công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, phế liệu trên địa bàn thành phố 05/05/2016 0
16 Quyết định số 2711/QĐ-UBND Thành phố Đà Nẵng Quyết định Văn bản huyện Về việc phê duyệt bản vẻ thiết kế hạng mục xử lý nước thải tập trung tại khu công nghệ cao đà nẵng 05/05/2016 0
17 Quyết định 1565/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Văn bản huyện Thành lập Tổ công tác liên ngành thực hiện rà soát, kiểm tra xử lý về lĩnh vực nợ đọng thuế trên địa bàn huyện Hòa Vang 28/04/2016 0
18 Quyết định số 1581/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Văn bản huyện Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp hợp với tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện Hòa Vang 28/04/2016 0
19 Quyết định số 1495/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Văn bản huyện Củng cố lại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Hòa Vang 25/04/2016 0
20 Quyết định số 1395/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Văn bản huyện Củng cố lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Hòa Vang 25/04/2016 0
21 Quyết định số 1377/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Văn bản huyện Phê duyệt chính sách thực hiện chính sách tinh giảm biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị quyết 131/2015/NQ-HĐND 25/04/2016 0
22 Quyết định số 1376/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Văn bản huyện Khen thưởng phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" giai đoạn 2011-2016 25/04/2016 0
23 Quyết định số 1375/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Văn bản huyện Về việc phân bổ chi tiết dự toán và giao điều hành dự án từ nguồn kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 2016 25/04/2016 0
24 Quyết định số 1372/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Văn bản huyện Thay đổi thanh viên Ban chỉ đạo phòng chông dịch cúm gia cầm, dịch tại xanh ở lơn và phòng chống lở mồm long móng trên địa bàn huyện Hòa Vang 22/04/2016 0
25 Quyết đinh 1372/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Văn bản huyện Thay đổi thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cúm gia cầm, dịch tai xanh ở lợn và lỡ mồm long móng ở gia súc trên địa bàn huyện Hòa Vang 22/04/2016 0
26 Quyết định số 1348/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Văn bản huyện Phê duyệt và điều chỉnh tính pháp lý nhà và đất 60 trường hợp giải tỏa dự án khu tái định cư trung tâm xã Hòa Bắc phục vụ dự án đường Hồ Chí Minh 21/04/2016 0
27 Quyết định số 1365/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Văn bản huyện Về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu Công trình trường tiểu học số 2 Hòa Nhơn Hạng mục tường rào, cổng ngõ 21/04/2016 0
28 Quyết định số 1284/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Văn bản huyện Về việc ban hành Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm phục vụ đô thị" 19/04/2016 0
29 Kế hoạch số 49/KH-UBND UBND huyện Kế hoạch Văn bản huyện Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra thực hiện các chính sách xã hội và công tác quản lý kinh phí, chi phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công cách mạng trên địa bàn huyện 15/04/2016 0
30 Kế hoạch số 48/KH-UBND UBND huyện Kế hoạch Văn bản huyện Kế hoạch về việc tổ chức đối thoại, trao đổi giữa chính quyền với tổ chức, công dân và cán bộ công chức giải quyết thủ tục hành chính công và cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2016 13/04/2016 0
31 Kế hoạch số 45/KH-UBND UBND huyện Kế hoạch Văn bản huyện Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn trưởng thôn năm 2016 13/04/2016 0
32 Quyết định số 1186/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Văn bản huyện Thành lập ban quản lý chương trình, dự án do Tổ chức trẻ em Việt Nam tài trợ trên địa bàn huyện Hòa Vang 11/04/2016 0
33 Công văn số 576/SNN-PTNT Thành phố Đà Nẵng Hướng dẫn Văn bản huyện Thực hiện phong trào cam kết chăn nuôi an toàn, không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi 11/04/2016 0
34 Kế hoạch số 41/KH-UBND Hướng dẫn Lĩnh vực khác Kế hoạch tổ chức chương trình "chung tay chia sẽ nỗi đau da cam" và kỷ niệm 55 thảm họa da cam (10/8/1061 - 10/8/2016) 05/04/2016 0
35 Quyết định số 1005/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Văn bản huyện Quyết định về việc giao quyền điều hành dự án các công trình hỗ trợ đầu tư thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 31/03/2016 0
36 Công văn số 2243/UBND-QLĐTh Thành phố Đà Nẵng Hướng dẫn Văn bản huyện Địa điểm quy hoạch khu bán sản phẩm quy hoạch lưu niệm phục vụ khách du lịch 30/03/2016 0
37 Kế hoạch số 39/KH-UBND UBND huyện Kế hoạch Văn bản huyện Kế hoạch triển khai thực hiện đề án "Xây dựng Hòa vang huyện Môi trường" năm 2016 30/03/2016 0
38 Kế hoạch số 38/KH-UBND UBND huyện Kế hoạch Văn bản huyện Kế hoạch đào tào nghệ cho lao động nông thôn năm 2016 29/03/2016 0
39 Kế hoạch số 35/KH-UBND UBND huyện Kế hoạch Văn bản huyện Kế hoạch quản lý và phát triển cây xanh trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 2016 28/03/2016 0
40 Kế hoạch số 36/KH-UBND UBND huyện Kế hoạch Văn bản huyện Kế hoạch triển khai phòng, chống tay chân miệng, sốt xuất huyết năm 2016 28/03/2016 0
41 Kế hoạch số 37/KH-UBND UBND huyện Kế hoạch Văn bản huyện Kế hoạch an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 2016 28/03/2016 0
42 Quyết định số 754/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Văn bản huyện Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Hòa Phước 21/03/2016 0
43 Quyết định số 755/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Văn bản huyện Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Hòa Tiến 21/03/2016 0
44 Quyết đính số 757/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Văn bản huyện Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Hòa Khương 21/03/2016 0
45 Quyết định số 759/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Văn bản huyện Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Hòa Phú 21/03/2016 0
46 Quyết định số 758/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Văn bản huyện Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Hòa Nhơn 21/03/2016 0
47 Quyết định 763/QĐ-UBND Hướng dẫn Văn bản huyện Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Hòa Bắc 21/03/2016 0
48 Quyết định số 756/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Văn bản huyện Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Hòa Phong 21/03/2016 0
49 Kế hoạch số 33/KH-UBND UBND huyện Kế hoạch Văn bản huyện Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thôn kiểu mẫu nông thôn mới trên địa bàn huyện 21/03/2016 0
50 Quyết định 753/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Văn bản huyện Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Hòa Châu 21/03/2016 0
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 9 7 5 0 1 3
Hôm nay: 29.264
Hôm qua: 27.422
Tuần này: 0
Tháng này: 570.854
Tổng cộng: 17.975.013
BẢN QUYỀN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA VANG
Trưởng Ban biên tập: Đặng Phú Hành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hòa Vang
Trụ sở: Quốc lộ 14B, Trung tâm hành chính chuyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại: 84.0236.3879183 Fax: 84.0236.3846476 Email: ubndhuyenhoavang@danang.gov.vn