Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
141 720/QĐ-TTg Văn bản mới Lĩnh vực khác Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 15/05/2014 4
142 10/2014/QĐ-UBND Văn bản mới Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 51/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng 17/04/2014 4
143 Quyết định số 521/QĐ-UBND Văn bản mới Lĩnh vực khác Về việc thành lập Ban chỉ đạo" Năm doanh nghiệp Hòa Vang 2014 04/03/2014 2
144 718/QĐ-UBND Văn bản mới Lĩnh vực khác Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2014 của Thành phố Đà Nẵng 24/01/2014 9
145 01/QĐ-UBND Văn bản mới Lĩnh vực khác Về việc banh hành kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ của UBND huyện Hòa Vang năm 2014 02/01/2014 0
146 320/QĐ-UBND Văn bản mới Lĩnh vực khác Ban hành Kế hoạch công tác cái cách hành chính năm 2014 của huyện Hòa vang 11/12/2013 4
147 09/2013/TT-BNV Văn bản mới Lĩnh vực khác Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liiệu lưu trữ 31/10/2013 0
148 62/2013/QĐ-UBND Văn bản mới Lĩnh vực khác Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn 25/10/2013 0
149 33/2013/QĐ-UBND Văn bản mới Lĩnh vực khác Ban hành quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa Vang, giai đoạn 2013-2016 19/10/2013 8
150 Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT Văn bản mới Lĩnh vực khác Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới 04/10/2013 0
151 2183/QĐ-UBND Văn bản mới Lĩnh vực khác Ban hành quy chế quản lý công tác văn thư, lưu trữ của UBND huyện Hòa Vang 18/09/2013 0
152 Nghị định 101/2013/NĐ-CP Văn bản mới Lĩnh vực khác Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công cách mạng 04/09/2013 0
153 13/2013/TT-BXD Văn bản mới Lĩnh vực khác Quy đinh Thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết xây dựng công trình 15/08/2013 0
154 Thông tư 08/2013/TT-BNV Văn bản mới Lĩnh vực khác Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 31/07/2013 6
155 Nghị định 79/2013/NĐ-CP Văn bản mới Lĩnh vực khác Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê 19/07/2013 7
156 Nghị định 79/2013/NĐ-CP Văn bản mới Lĩnh vực khác Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê 19/07/2013 1
157 Số 245/QĐ-UBND Văn bản mới Lĩnh vực khác Ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2013 của huyện Hòa Vang 28/01/2013 2
158 117/KH-UBND Văn bản mới Lĩnh vực khác Kế hoạch thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2013 28/12/2012 3
159 Số : 62/2012/QĐ-UBND Văn bản mới Lĩnh vực khác Ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 20/12/2012 3
160 63/2012/QĐ-UBND Văn bản mới Lĩnh vực khác Về việc bàn hành quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 20/12/2012 5
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 9 7 4 9 8 3
Hôm nay: 29.234
Hôm qua: 27.422
Tuần này: 0
Tháng này: 570.824
Tổng cộng: 17.974.983
BẢN QUYỀN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA VANG
Trưởng Ban biên tập: Đặng Phú Hành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hòa Vang
Trụ sở: Quốc lộ 14B, Trung tâm hành chính chuyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại: 84.0236.3879183 Fax: 84.0236.3846476 Email: ubndhuyenhoavang@danang.gov.vn