Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
121 76/2015/QH13 Văn bản mới Văn bản huyện Luật Tổ chức Chính phủ 19/06/2015 0
122 Kế hoạch số 65/KH-UBND UBND huyện Quyết định Lĩnh vực khác Thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn huyện Hòa Vang 21/05/2015 0
123 7/5/2015 UBND huyện Quyết định Lĩnh vực khác Về việc phê duyệt phường án thành lập câu lạc bộ sản xuất và tiêu thu rau Hòa Vang 07/05/2015 0
124 02/CT-UBND UBND huyện Quyết định Lĩnh vực khác Về việc công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ 05/05/2015 0
125 Kế hoạch số 33/KH-UBND UBND huyện Quyết định Lĩnh vực khác Tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) trên địa bàn huyện Hòa Vang 27/02/2015 0
126 Quyết định 1032/QĐ-UBND Thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành quy định về việc đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng 12/02/2015 0
127 Quyết định số 323/QĐ-UBND Văn bản mới Lĩnh vực khác Về việc ban hành chính sách hỗ trợ và khuyến khích trả nợ sớm tiền sử dụng đất đỗi với các hộ gia đình và cá nhân được giao quyền sử dụng đất để làm nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/01/2015 0
128 Quyết định số 251/QĐ-UBND Văn bản mới Lĩnh vực khác Về việc trợ cấp kinh phí để cải thiện đời sống trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi-2015 16/01/2015 0
129 Quyết định số 179/QĐ-UBND Văn bản mới Lĩnh vực khác Ban hành danh mục các lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành Đà Nẵng theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính ohủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 15/01/2015 0
130 Quyết định số 5895/QĐ-UBND Văn bản mới Lĩnh vực khác Ban hành kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ của UBND huyện Hòa Vang năm 2015 26/12/2014 0
131 Quyết định số 5877/QĐ-UBND Văn bản mới Lĩnh vực khác Ban hành những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH, QP-AN năm 2015 25/12/2014 20
132 2009/QĐ-UBND Văn bản mới Lĩnh vực khác Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện Hòa Vang ban hành 30/06/2014 3
133 2012/QĐ-UBND Văn bản mới Lĩnh vực khác Về việc công bố kết quả hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện Hòa Vang ban hành đến hết ngày 31/12/2013 30/06/2014 1
134 2000/QĐ-UBND Văn bản mới Lĩnh vực khác Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ hoặc một phần 27/06/2014 1
135 01/2014/QĐ-UBND Văn bản mới Lĩnh vực khác Về việc ban hành quy định mức thu quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn huyện Hòa Vang 20/06/2014 2
136 58/KH-UBND Văn bản mới Lĩnh vực khác Tháng hành động vì trẻ em huyện Hòa Vang năm 2014 20/05/2014 1
137 721/QĐ-TTg Văn bản mới Lĩnh vực khác Về việc thưởng công trình phúc lợi cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới tiêu biểu 16/05/2014 1
138 47/2014/NĐ-CP Văn bản mới Lĩnh vực khác Quy định về Bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 15/05/2014 0
139 54/KH-UBND Văn bản mới Lĩnh vực khác Triển khai thu thuế vận tải tư nhân trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 2014 15/05/2014 0
140 55/KH-UBND Văn bản mới Lĩnh vực khác Triển khai thu thuế xây dựng nhà tư nhân năm 2014 15/05/2014 2
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 6 2 6 6 8 2 5
Hôm nay: 4.697
Hôm qua: 0
Tuần này: 0
Tháng này: 367.567
Tổng cộng: 16.266.825
BẢN QUYỀN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA VANG
Trưởng Ban biên tập: Đặng Phú Hành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hòa Vang
Trụ sở: Quốc lộ 14B, Trung tâm hành chính chuyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại: 84.0236.3879183 Fax: 84.0236.3846476 Email: ubndhuyenhoavang@danang.gov.vn