Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
101 Kế hoạch số 8682/KH-UBND Văn bản mới Lĩnh vực khác Kế hoạch triển khai Luật tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 02/11/2015 8
102 Quyết định số 9196/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Lĩnh vực khác Về việc phê duyệt pháp lý về nhà, đất và vật kiến trúc và cây cối hoa màu trên đất đối với 32 trường hợp diện giải tỏa thuộc diện dự án tuyến đường ĐT 602 vào nghĩa trang xã Hòa Ninh 02/11/2015 0
103 110/2015/NĐ-CP Văn bản mới Văn bản huyện Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức 29/10/2015 0
104 Quyết định số 5453/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Lĩnh vực khác Về việc phê duyệt pháp lý về nhà, đất và cây cối hoa màu đối với 29 trường hợp thuộc diện giải tỏa xây dựng đường vành đai phía nam đoạn xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang 14/10/2015 0
105 Quyết định 3439/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Lĩnh vực khác Về việc điều chỉnh kinh phí hỗ trợ phát triển đất trồng lúa năm 2015 08/10/2015 0
106 Quyết định số 3366/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Lĩnh vực khác Về việc phê duyệt và điều chỉnh tính pháp lý nhà và đất và cây cối hoa màu đối với các hộ dân thuộc diện giải tỏa dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn-Túy Loan tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang 06/10/2015 0
107 Quyết định số 3210/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Lĩnh vực khác Về việc bàn hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn huyện Hòa Vang 25/09/2015 0
108 Quyết định số 3197/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Lĩnh vực khác Về việc thành lập Hội đồng bồi thường thiệt hại và giải phóng mặt bằng Dự án khu trung tâm xã Hòa Bắc 24/09/2015 0
109 Quyết định 3619/QĐ-UBND Văn bản mới Lĩnh vực khác Về việc thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới huyện Hòa Vang giai đoạn 2010-2020 21/09/2015 0
110 01/2015/QĐ-UBND UBND huyện Công văn Lĩnh vực khác Ban hành mức trần thù lao dịch thuật và chi phí khác trên địa bàn huyện Hòa Vang 21/09/2015 0
111 Quyết định 3169/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Lĩnh vực khác Về việc thành lập Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Hòa Vang, giai đoạn 2010-2020 21/09/2015 0
112 Quyết định số 3067/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Lĩnh vực khác Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành 16/09/2015 0
113 Quyết định số 6593/QĐ-UBND Văn bản mới Lĩnh vực khác Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu có quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 15/09/2015 0
114 Quyết định số 6950/QĐ-UBND Văn bản mới Lĩnh vực khác Phê duyệt phương án phòng, chống và khắc phục hậu quả ứng với kịch bản thiên tai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2015 15/09/2015 0
115 Quyết định 6416/QĐ-UBND Văn bản mới Lĩnh vực khác Về việc Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/09/2015 0
116 6416 /QĐ-UBND Văn bản mới Lĩnh vực khác Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 04/09/2015 0
117 Quyết định số 2935/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Lĩnh vực khác Về việc điều chỉnh quỹ lương của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện năm 2015 01/09/2015 0
118 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND Văn bản mới Lĩnh vực khác Về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 28/08/2015 0
119 2688/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Lĩnh vực khác Về việc thành lập Hội đồng bồi thường thiệt hai và giải phóng mặt bằng Dự án cụm kho vật tư Công nghiệp quốc phòng 07/08/2015 0
120 85/2015/QH13 Văn bản mới Văn bản huyện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 25/06/2015 0
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 6 2 6 6 8 3 2
Hôm nay: 4.704
Hôm qua: 0
Tuần này: 0
Tháng này: 367.574
Tổng cộng: 16.266.832
BẢN QUYỀN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA VANG
Trưởng Ban biên tập: Đặng Phú Hành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hòa Vang
Trụ sở: Quốc lộ 14B, Trung tâm hành chính chuyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại: 84.0236.3879183 Fax: 84.0236.3846476 Email: ubndhuyenhoavang@danang.gov.vn